Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hundraårig leverantör av hållbar vårdutrustning

I snart hundra år har klassiska företaget AKLA AB levererat första hjälpen-produkter och förbandsmaterial till både sjukvården och företag. Med örat ständigt mot marken anpassar AKLA sitt sortiment efter vad marknaden behöver. Det har byggt ett vägvinnande koncept som attraherar kunder i både Sverige och utomlands.

2026 firar AKLA AB hundra år, en imponerande milstolpe för detta familjeägda företag som specialiserar sig på första hjälpen-produkter och förbandsmaterial. Sedan starten i Stockholm har AKLA utvecklats till en ledande aktör inom sitt område, nu styrt av tredje generationen med VD:n Eva Janmark i spetsen. Vi träffar försäljningschefen Lars Renström som berättar att företaget grundades av farfadern till en av huvudägarna och sedan dess har fortsatt att vara ett familjeföretag med starka lokala rötter i Sverige. Företaget erbjuder idag ett mycket brett sortiment av första hjälpen-produkter, sårvårdsartiklar, våtservetter och inte minst brännskadeprodukter. AKLA gick i bräschen inom branschen när företaget utvecklade sina första hjälpen-produkter i mitten av 1900-talet. Idag producerar företaget sina artiklar åt många namnkunniga företag, bland andra SAS och Volvo, men säljer också till många andra aktörer i olika branscher, så som apotek, sjukvård, arbetarskydd och profilmarknaden. Även försvaret är en stor kund till AKLA sedan sent 30-tal.
– Vi märkte ett tydligt uppsving under pandemin då efterfrågan på framför allt desinfektionsservetter och -vätskor ökade markant. Under senare år har vi också arbetat med anpassning till det nya medicintekniska regelverket (MDR) för att säkerställa att våra produkter uppfyller de nya kraven, upplyser Lars Renström.

Mycket på export
AKLA producerar i princip alla sina produkter lokalt i Askersund där fabriken ligger, vilket har blivit en viktig del av företagets identitet och styrka. Företaget är inte bara starkt förankrat på den svenska marknaden, utan har även expanderat internationellt. Deras produkter finns i många länder, framför allt i Europa, men även i några asiatiska länder. Exportstrategin håller på att stärkas, bland annat genom samarbeten med Business Sweden och Almi i Örebro, vilket kommer hjälpa företaget att etablera sig på nya marknader.
– Att fortsätta modernisera verksamheten och utöka exportandelen är viktiga delar av vår framtidsstrategi. Vi vill in på nya marknader och också utveckla de marknader och kunder som redan använder våra produkter, säger Lars Renström.

Hållbarhetsfokus
Lars, som började som försäljningschef i AKLA AB i januari 2023, har en gedigen bakgrund inom medicinteknik med mer än 15 års erfarenhet. Under hans ledning har AKLA ambitionen att fortsätta stärka sina samarbeten med bland andra den svenska Försvarsmakten och aktörer i sjukvårdssektorn.
I AKLA arbetar de sedan många år aktivt med hållbarhetsfrågor och strävar efter att minimera sin miljöpåverkan.
– Genom att producera lokalt och använda hållbara material i våra produkter vill vi visa vårt engagemang för både miljö och samhälle, säger Lars Renström som tror på en fortsatt god utveckling för AKLA AB, inte minst tack vare den utveckling som nu sker på beredskaps- och försvarssidan.
– Vi jobbar aktivt med vår framtidsvision och håller på att förbereda oss inför de kommande utmaningar som vi ser framför oss. Vi har alla möjligheter att fortsätta växa och utvecklas som företag om vi gör det på rätt sätt.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Örjan Persson