Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Helhetskoncept hos maskin- och fordonsmäklare

Det råder en allt större efterfrågan på begagnade transportfordon och entreprenadmaskiner. Trenden är tydlig i Kranbilar Sweden AB. Bolaget ligger bakom populära kranbilar.se där vem som helst kan både köpa och sälja fordon och maskiner genom ett helhetskoncept där Kranbilar Sweden tar hand om allt administrativt och praktiskt arbete. Kunden får betalt och köparen får en noggrant genomgången maskin till ett bra pris.

Vi träffar Tommie Johansson som är mannen bakom Kranbilar Sweden AB och populära webbplatsen kranbilar.se. Han beskriver bolaget som en maskin- och fordonsmäklare där man både förmedlar och handlar med begagnade enheter. Tommie förklarar:
– Vi jobbar med transportfordon och entreprenadmaskiner från 3,5 ton och uppåt genom att besöka de som vill sälja sina maskiner och göra en grundlig besiktning av det aktuella fordonet. Vi tar bilder och dokumenterar, och skaffar oss så mycket information som möjligt, innan vi annonserar ut fordonet på vår webbplats. Vi tar hand om all administration och ombesörjer även transporten av fordonet till den nya ägaren, berättar Tommie.
I Kranbilar Sweden jobbar de mycket flexibelt. Om en kund vill köpa ett fordon med kort varsel ser de till att det blir gjort. I princip skräddarsys varje affär efter säljarens och köparens önskemål.
– Vi pratar med hundratals kunder varje dag, vi vet hur marknaden ser ut i både Sverige och utomlands och har byggt upp ett bra nätverk som underlättar affärerna för alla parter. Mycket av det vi säljer hamnar hos kunder i Polen och Baltikum, upplyser Tommie.

Service framför allt
Tommie Johansson konstaterar att Kranbilar Sweden verkar i en konkurrensutsatt bransch, och att service och flexibilitet därmed är A och O för att bli framgångsrik. Man jobbar med uppföljningssamtal för att säkerställa att kunderna är helt nöjda och är noga med att ange eventuella brister på fordonen i samband med annonsering.
– Vi vill vara så ärliga och transparenta som möjligt. Våra kunder har ofta mycket att stå i, vi vill underlätta så mycket det går. Det finns inte minst en mängd olika regelverk att förhålla sig till, det gäller för oss att hålla oss uppdaterade. Det är extremt mycket att tänka på, betonar Tommie Johansson.
Enkelhet är ett begrepp han hela tiden återkommer till. Tommie och hans kollegor finns tillgängliga dygnet runt, året om.
– Vi har till och med sålt maskiner på julafton, minns Tommie och berättar sedan om en kund i Norge som utan dröjsmål ville köpa en maskin från en säljare i Halmstad.
– Vi hämtade den klockan fyra på morgonen, körde den till kunden och hjälpte även till att registrera den i Norge.
Vid försäljning på den svenska marknaden bistår Kranbilar med finansieringslösningar. Den säljande kunden behöver inte stå för några som helst kostnader utan erhåller den summa som överenskommits. Annonsering och andra kostnader står Kranbilar för.

Kompetent och erfaret team
Tommie är i grunden tungbilsmekaniker och har även tidigare arbetat med försäljning av tunga fordon. Efter många år i branschen bestämde han sig för att bilda ett bra team och köra i egen regi. Idag sysselsätts tre synnerligen kunniga, kompetenta och erfarna personer i Halmstad och ytterligare en i Uppsala.
– Det här är en rolig bransch som utvecklas konstant, säger Tommie som jobbar med nya fordon varje vecka.
Hans ambition är att verksamheten ska fortsätta växa och på sikt etableras över hela landet.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson