Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Här utvecklas en helt ny generation energisnåla torkskåp

Det började i ett garage i Jönköping för 70 år sedan då Nimo tillverkade rostfria produkter som tvättrännor och tvättlådor. Idag producerar och levererar företaget, som ligger i det natursköna Hova i Västsverige, över 20 000 miljövänliga torkskåp varje år. Samtidigt pågår utvecklingsarbetet med en helt ny generation energisnåla torkskåp som ska ta världen med storm.

– Nimo var pionjärer redan på 60-talet när vi började tillverka torkskåp. Innovationsandan lever kvar och ledde till att vi utvecklade torkskåp med värmepumpsteknik. Även om torkskåp alltid varit ett textilvänligt och hållbart sätt att torka kläder på nöjde vi oss inte med det, med den nya D17-serien har vi satt målsättningarna ännu högre, säger Timo Taiminen, vd på Nimo.
För tio år sedan inledde Nimo en satsning på energisnål torkteknik med målet att bli störst i världen. Målsättningen var att skapa de mest energisnåla, effektiva och miljövänliga torkskåpen som någonsin kommit ut på marknaden.
Nimos ECO Dryer-produkter som lanserades 2012 revolutionerade marknaden och befäste Nimos position som världens största tillverkare och leverantör av torkskåp.

”Vårt ansvar”
Idag är Nimo i full färd med ett nytt paradigmskifte, sedan ett år tillbaka är nämligen utvecklingen av nästa generation torkskåp i full gång i fabriken Hova. En utmaning som företagets vd, Timo Taiminen, ser som både ett ansvar och en nödvändighet.
– Som ledande torkskåpstillverkare i världen är det vårt ansvar att fortsätta leda den tekniska utvecklingen framåt. När vi lanserade vår patenterade värmepumpsteknik för fem år sedan fick marknaden åter upp ögonen för torkskåp och nu tar vi nästa steg i teknik- och produktutvecklingen.

Hemma i Hova
Sedan 60-talet sker all Nimos produktion och produktutveckling i Hova med cirka 1 250 invånare. I fabriken arbetar fler än hundra medarbetare varje dag med allt från konstruktion och produktion till administration och försäljning.
– Även om Nimo levererar produkter till i stort sett hela världen är vi i grund och botten ett Hovaföretag, och så kommer det förbli. Det är här all kunskap och erfarenhet finns, det är också här som nästa generation torkteknik håller på att födas med all kunskap och teknisk kompetens som krävs. Vi har otroligt kunniga tekniker och konstruktörer som driver utvecklingen och projektet framåt, vilket är den stora anledningen till att vi idag är världsledande på torkskåpsmarknaden.

Teknik som sparar
Att utveckla en ny produkt som ska hålla för användning varje dag, vara ett av marknadens mest energisnåla alternativ och samtidigt vara ett kostnadseffektivt val för kunderna, ställer otroligt höga krav längs hela utvecklingslinjen.
– En ny generation torkskåp är ett stort projekt som engagerar hela företaget och tar ett par år att komma i hamn med, säger Timo Taiminen.
En stor del av arbetet med D17-serien har hittills ägnats åt att ta fram ny design, ny konstruktion och ett nytt användargränssnitt. Framöver kommer ett antal olika prototyper testas och utvärderas i skarpa miljöer.
– Det är en otroligt noggrann process och det går mycket tid till beräkningar, tester och utvärderingar. Men det är både värdefullt och absolut nödvändigt eftersom vi då kan kartlägga vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns.
– Under de senaste tio åren har vi lett teknik- och produktutvecklingen inom torklösningar i både Sverige och internationellt med målet att skapa produkter för en hållbar framtid. Det är även det som driver Nimos nya utvecklingsprojekt framåt; att konstruera produkter av hög kvalitet som bidrar till ett mer energisnålt samhälle, säger Timo Taiminen.

Källa: nimoverken.com