Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hållbarhetsfokus hos ledande tillverkare av betongelement

En av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement är UBAB. Ulricehamns Betong AB tillverkar allt från trappor och balkonger till fasadelement och innerväggar i en process som präglas av flexibilitet, effektivitet och hållbarhet.

Ulricehamns Betong AB, eller UBAB som företaget allmänt benämns, ägs sedan snart ett år tillbaka av det irländska byggmaterialföretaget CRH. CRH, med stark kompetens inom betongbranschen och betydande resurser, kan i allt väsentligt bidra till UBAB:s fortsatta arbete för en effektiv omställning mot minskat klimatavtryck och stort fokus på hälsa och säkerhet. Det menar bolagets VD Fredrik Gustafson som vi möter på anläggningen i Ulricehamn. Han berättar att UBAB har tre dotterbolag, inklusive förvärven av Dala Cement och Örs Cementgjuteri. Med cirka 250 anställda i Ulricehamn och ytterligare personal i de övriga bolagen levererar företaget en mångfald av betongprodukter, från trappor och balkonger till fasadelement och innerväggar.
– Vi har utvecklats till en av landets ledande leverantörer av prefabricerade betongelement. Vi har dock inte bara satsat på tillväxt utan även på att förenkla och effektivisera våra produktionsprocesser. Idag har vi ett nära samarbete med olika partners, vilket bidrar till en produktion där vi sparar både tid och pengar, säger Fredrik.

Stark utveckling
Han berättar att UBAB har haft en imponerande utveckling sedan starten 1946 då företaget inledningsvis producerade lantbruksprodukter i form av dräneringsrör och stödmurar. Familjen Gustafson kom in som delägare på 90-talet i samband med byggkrisen då ett beslut togs om att satsa på tillväxt. Med en extern styrelseordförande togs en tillväxtplan fram. Fredrik övertog rollen som VD och skapade en ung ledningsgrupp samtidigt som äldre medarbetare förblev viktiga kuggar i bolagets framtida utveckling. En betydande expansion ägde rum 2006 då UBAB investerade 100 miljoner kronor, utökade fabriken samt introducerade en bredare produktportfölj.
– Vi har genom åren levererat till många prestigefyllda projekt, bland annat till bygget av World of Volvo samt Gothia Towers i Göteborg där vi ansvarade för trappor, väggar och bjälklag. Vi har även varit involverade i en del unika projekt, bland annat vid skapandet av testbanor för fordon, berättar Fredrik Gustafson.

Hållbarhetsfokus
Hållbarhet står i centrum för UBAB:s verksamhet. Genom att minska cementanvändningen, investera i solcellsanläggningar och biopannor, samt utforska nya bindemedel och tillsatser strävar företaget mot en CO2-neutral betongproduktion.
– Vi deltar aktivt i globala ansträngningar för att minska våra utsläpp och är övertygade om att framtiden innebär en helt koldioxidneutral betong, säger Fredrik Gustafson med tydligt eftertryck.
Han berättar avslutningsvis att företagets framtida fokus kretsar kring fortsatt utveckling och tillväxt, med hållbarhet som en långsiktig prioritet.
– Vi vill vara med och driva utvecklingen kring betongprodukter med lågt CO2 och på så sätt vara en del av att forma framtiden för hela betongindustrin.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson