Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Göingehem satsar när kommunen växer och utvecklas

Blått hus i Östra Göinge kommun, förmedlat av Göingehem.

Stora delar av Östra Göinge kommun är under stark utveckling och behovet av bostäder växer med andra ord stadigt. Här spelar det kommunala bostadsbolaget Göingehem en central roll som förmedlare av attraktiva bostäder i alla delar av kommunen.

Göingehem AB ägs av Östra Göinge kommun och jobbar med uppdraget att främja bostadsförsörjningen regionens bostadsförsörjning. Bolaget verkar således över hela kommunen där man representerar cirka 1 500 hyresrätter fördelade på sex byar. Detta motsvarar ungefär 80 procent av hyresmarknaden i ett område där orten Knislinge i mångt och mycket sticker ut. Orten har under en tioårsperiod till stora delar förnyats med nya bostäder, skolor, äldreboende, gator och busstråk.
– Vi hade under en femårsperiod ett volymkrav på oss om att producera minst hundra nya bostäder varje år, utan att använda oss av statssubventioner i syfte att undvika dumpade hyresnivåer. Det var viktigt för oss att kalkylen stämde redan från början. Nu tittar vi även på Broby där det finns planer på en liknande föryngring av orten likt den i Knislinge – ett projekt som involverar många olika aktörer, berättar Henrik Loveby, VD för Göingehem.

Flera projekt på gång
Henrik tillträdde sin post i Göingehem för drygt fem år sedan efter ett förflutet på Fastighetsägarföreningen i Göteborg, ett distrikt där man förhandlade för cirka 145 000 lägenheter.
– Mitt nuvarande uppdrag är så mycket närmare verksamheten och framför allt människors vardag. Arbetet sker på ett mer personligt plan, vilket jag uppskattar, samtidigt som jag har en nära dialog med kommunen och dess tjänstemän inom framför allt samhällsbyggnad, vård och omsorg, säger Henrik.
Han berättar vidare att satsningar på bostäder även pågår på andra orter, inte minst i Sibbhult där man nyligen satt spaden i marken för byggandet av fem nya marklägenheter.
– Härigenom skapar vi alternativ för de som vill sälja sin villa, samtidigt som vi främjar rörligheten på bostadsmarknaden. I Sibbhult köpte vi dessutom ett privat bostadsbolag, vilket gjorde att vi samtidigt förvärvade tolv nya lägenheter vid infarten från Broby.
Henrik nämner också ett projekt i Hanaskog där 111 lägenheter i miljonprogrammet, byggda redan under 1960-talet, ska rivas och ersättas med nya, moderna bostadslösningar.
– Dessa lägenheter var avsedda för de anställda på Tarkett när det begav sig. Ny känner vi att det är dags att göra om och göra nytt.

Agerar långsiktigt
I Göingehem stävar man hela tiden efter att arbeta långsiktigt.
– Vi försöker blicka 30–40 år framåt i tiden och utforma boendemiljöer där människor ska trivas under lång tid, samtidigt som våra projekt förstås också ska bära sig ekonomiskt. Det finns gott om mark, vilket ger oss goda förutsättningar för fortsatt byggande, inte minst i form av marklägenheter. I regel finns det ett stort intresse för bostäderna redan innan de är färdigbyggda, konstaterar Henrik Loveby.
Han lyfter avslutningsvis fram ett antal fokusområden som man på Göingehem både har jobbat och kommer att jobba aktivt med under kommande år. Man ser över prissättningen och har förhandlat med Hyresgästföreningen, vilket har skapat en systematik i hyressättningen och bättre förståelse för kostnader. Fastigheternas kvalitet ses över både in- och utvändigt, och samtliga lägenheter besiktigas. Det genomförs även kontinuerliga satsningar på personalen, och man jobbar också med digitalisering såväl internt som externt.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson