Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fyrskeppet når nya höjder med klimatförbättrad betong

I Malmö reser sig Fyrskeppet, ett hållbart bostadsprojekt, byggt till stor del av ECO-Betong från Swerock som i det här projektet minskar klimatpåverkan med en tredjedel. Nyligen nåddes en milstolpe när den högsta gjutning på 40 meter ovan mark genomfördes.

Att gjuta på hög höjd har flera utmaningar, bland annat med att få upp betongen. Detta löstes med hjälp av en lyftkran och en så kallad bask som lyfte upp tre kubikmeter ECO-Betong åt gången. En annan utmaning var att få upp vattentrycket då betongen ska begjutas med vatten för att behålla sin täthet.
Betongen är en viktig del av byggnaden och Swerock levererar cirka 4 000 kubikmeter från fabriken i Malmö. Den används bland annat till att bygga valv och väggar.
– Vi är stolta över att få leverera ECO-Betong till Peab, som bygger en av sina hittills mest hållbara bostadsfastigheter, och samtidigt kunna bidra till en minskad klimatpåverkan i Malmö, säger Mats Olsson, säljare på Swerock.

”En vägvisare”
I hela projektet är målsättningen att minska på utsläppen av koldioxid, både från användning av material och transporter. Genom att använda ECO-Betong, både i de prefabricerade elementen och i de konstruktioner som gjutits direkt på arbetsplatsen, sparas cirka 1 300 ton koldioxid. Det motsvarar att resa med bil cirka 217 varv runt jorden.
– Vi har sett till helheten i det här projektet när det gäller klimatfrågan. Fyrskeppet är vår vägvisare i utvecklingen mot ett mer hållbart byggande, säger Embla Winge, ansvarig för Peabs klimatkoncept.
Byggstarten för fastigheterna skedde år 2022 och de första lägenheterna är nu på väg att färdigställas. Fyrskeppet består av fyra huskroppar med totalt 103 bostadsrätter, där den högsta byggnaden är hela 14 våningar hög med milsvid utsikt över staden. Lägenheterna beräknas vara klart för inflyttning under våren 2024.

Källa: Swerock