Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fritt fram för bygget av Nordens högsta hus

Detaljplanen för Karlastaden på Lindholmen i Göteborg har vunnit laga kraft. Vägen ligger nu öppen mot en officiell byggstart av Nordens högsta hus.

I november 2017 avslog mark- och miljödomstolen de överklaganden som kommit in mot Göteborgs stads kommunfullmäktigebeslut kring detaljplanen gällande Karlavagnsplatsen, där den nya stadsdelen Karlastaden ska växa fram.
Inga ytterligare överklaganden har kommit in och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft. Vägen ligger nu öppen för att komma fram till en officiell byggstart av den första, och största, byggnaden i stadsdelen, Karlatornet.
–  Efter att ha arbetat med detta projekt sedan 2004, så kan man bara kort säga; äntligen, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group.
Just nu pågår ett omfattande pålningsarbete för Karlatornet som beräknas vara klart i sommar. Därefter är ambitionen att påbörja arbetet med att resa det som kommer att bli Nordens högsta hus. År 2021 är tanken att Karlatornet ska stå klart.

Fakta Karlastaden
– Karlastaden kommer att växa fram på gammal industrimark, granne med Lindholmen Science Park och med utsikt över Göteborgs hamninlopp.
– Stadsdelen består av åtta kvarter på en markyta om 32 000 kvadratmeter.
– 2 000 lägenheter på cirka 200 000 kvadratmeter, både hyres- och bostadsrätter, samt kommersiell yta om cirka 70 000 kvadratmeter i form av bland annat hotell, restauranger, kontor och butiker. Förskola och vårdcentral ska också rymmas i stadsdelen.
– Första byggprojektet i stadsdelen blir Karlatornet som med sina 73 våningar och 245 meter blir Nordens högsta byggnad. I byggnaden kommer det att finnas cirka 590 lägenheter i varierande storlekar.
– Beräknad omsättning för Karlastadsprojektet är cirka 13 miljarder kronor och utvecklingen kommer att pågå under 6-7 år. Projektbolaget som ska utveckla den nya stadsdelen med bostäder och kommersiella fastigheter, ägs gemensamt av Serneke och riskkapitalbolaget NREP i ett joint venture.

Källa: serneke.se