Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Freja lanserar plattform för internationell expansion

Freja eID Group AB (publ) ska lansera en version av sin e-legitimationsplattform som ett led i sin internationella expansion. Plattformen kommer att erbjudas operatörer i andra länder och möjliggöra för en lokal drift av ID-plattformen under operatörens eget varumärke.

Ambitionen med Freja har från starten varit att skapa en internationellt skalbar e-legitimation. Sverige är ett av de länder där e-legitimering är som allra mest utvecklat och utanför våra grannländer är det ofta ett outvecklat område. I takt med att det kommit allt fler förfrågningar från andra länder att använda Frejas plattform har det också kommit önskemål om lokala anpassningar och lokal drift av tjänsten under ett eget varumärke.

Två fokusområden
Frejas internationalisering kommer att ske i två parallella områden. Det ena, som redan idag visar stark kundtillväxt, är att erbjuda e-legitimering av utländska användare till svenska myndigheter, företag och organisationer. För närvarande stöds 53 nationaliteter och målet är att inkludera alla nationaliteter där det finns ID-handlingar som är tillförlitliga nog för digital identifiering.
Det andra området handlar om att etablera e-legitimation för ett nytt land eller region, där kundbearbetning, användaranskaffning – och i vissa fall även drift – måste ske lokalt. Planen är att göra detta i samarbete med lokala operatörer som licensierar hela eller delar av Freja-plattformen. Att licensiera en startklar lösning som bygger på en av världens mest avancerade ID-plattformar är en kostnadseffektiv lösning för den lokala operatören, samtidigt som det ger möjlighet att skala Frejas intäkter utan att kräva större investeringar.

Påminner om franchise
Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
– Vi märker tydligt att många länder nu har mognat och förbereder sig för att introducera e-legitimering enligt nordisk modell. Samtidigt har vi ett stenhårt fokus på att nå lönsamhet och därefter skala upp intäkterna maximalt utan att behöva dra på oss de stora kostnader som det innebär att gå in i ett nytt land. Genom att licensiera plattformen kan vi göra detta och modellen påminner lite om franchise; franchisetagarna finansierar expansionen och franchisegivaren kan åtnjuta höga marginaler, minimal risk och en betydligt snabbare expansionstakt.

Källa: Freja eID Group