Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fransk vindkraftspionjär tecknar avtal med Bixia

Vindkraftpark tillhörande InnoVent.

Fransmannen Grégoire Verhaeghe började bygga och investera i vindkraft i sitt hemland redan 2001. Sedan dess har hans företag InnoVent vuxit kraftigt. Idag driver företaget vindkraftsparker och solelsparker i Frankrike och i tolv afrikanska länder som sammanlagt producerar omkring 500 GWh förnybar el. I december förvärvade det franska bolaget Vindpark Vänern med fem vindkraftverk på Gässlingegrund utanför Hammarö. Nu har ett samarbetsavtal tecknats med elbolaget Bixia som kommer att köpa elen från vindparken.

Just nu snurrar tre av de fem vindkraftverken utanför Hammarö medan renoveringen av de andra två har påbörjats av InnoVent.
– Det känns fantastiskt att få vara med och bidra med mer förnybar el i Sverige – Greta Thunbergs hemland. Vi jobbar på för fullt för att samtliga vindkraftverk ska vara i bruk så snart som möjligt, säger Gregoire Verhaeghe, vd och grundare till InnoVent.
– InnoVent är en föregångare inom förnybart i världen som har gjort stora investeringar i såväl vindkraft som solel. Vi på Bixia är både glada och stolta över att ha fått förtroendet att köpa elen från Vindpark Vänern, säger Eric Constantien, chef för inköp/produktion på Bixia.
Bixia har lång erfarenhet av att samarbeta med producenter av förnybar el och är det elbolag i Norden som köper in störst andel förnybart direkt från producenter. Under förra året tecknade Bixia avtal med över 600 nya producenter av förnybar el. Ofta är det lantbrukare som har ett vindkraftverk eller solpaneler, men det kan också vara en större aktör som i det här fallet.
– Bixia har en lång och välmeriterad erfarenhet av att jobba nära producenter av förnybar el. Dessutom har de förmågan att förena elproducenten och elkonsumenten, vilket gör att konsumenterna förstår varifrån elen kommer och vilken betydelse valet av el har för vårt klimat, säger Grégoire Verhaeghe.
– Det viktigaste vi kan göra för att bromsa klimatförändringarna är att ställa om våra energisystem från fossilt till förnybart. I den omställningen är producenterna de stora hjältarna, säger Eric Constantien.
Elpriset varierar mer och mer
Idag kommer omkring 60 procent av den el vi använder i Sverige från förnybara källor, mest vattenkraft, en hel del vindkraft och lite solel. Priset på el, som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, bestäms utifrån många olika parametrar. Det är en komplex marknad som kan vara svår att följa som enskild producent.
– Vi har en mycket proffsig analysavdelning som levererar dagliga rapporter och gedigna långtidsprognoser för att hjälpa producenterna att ha koll på marknaden, kunna prognostisera och få ut så mycket som möjligt av sin verksamhet. Det vi kan konstatera är att priserna på el kommer att variera ännu mer framåt. Då blir det desto viktigare för producenterna att vara välinformerade för att se vilka tillfällen man kan utnyttja, säger Eric Constantien.
Nya förnybara elprodukter
Historiskt har el varit en lågintresseprodukt, men Bixia märker att det börjar förändras. Idag vill alltfler veta var den el de använder kommer ifrån. Det gäller såväl privatpersoner som företag. Därför har Bixia utvecklat ett antal produkter som skapar nytta för både producenter, konsumenter och miljön. En av produkterna är ”Bixia Nära Exklusiv” som gör att företag kan välja förnybar el från en specifik producent i närheten av verksamheten.
– Det har tagits emot mycket väl hos exempelvis lokala handlare, hotell och företag inom tillverkningsindustrin. Dels stärker det deras eget varumärke, dels får producenten lite bättre betalt och sist men inte minst gynnar det miljön, säger Eric Constantien.
Källa: Bixia