Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Framtidens 3D-teknik är redan här

För nästan 20 år sedan tog några studenter i Göteborg fram en ny sorts 3D-printer. Detta ledde så småningom till grundandet av Digital Metal, som använder maskinerna för att producera detaljer och produkter med väldigt hög precision på förhållandevis kort tid. Sedan en tid tillbaka ägs Digital Metal av amerikanska Markforged. Målet är nu att sälja maskiner och utveckla morgondagens 3D-teknik.

Fcubic var ett företag i Göteborg som främst sysslade med att ta fram patent för 3D-printing, vilket ibland även kallas additiv emanufacturing. 2003 tog några studenter på företaget fram en prototyp för en ny 3D-printer som skulle användas för ändamålet att ”printa” detaljer och produkter i metall. På den tiden bestod den dominerande tekniken av en laserbränningsteknik, som var både tids- och energi-krävande. Studenternas prototyp använde istället en så kalladbindersetting-teknik. Skrivaren sprutar ut metallpulver och bindningsmedel enligt en ritning. Därefter sintras produkten/detaljen, vilket gör att bindningsmedlet försvinner.
– Höganäs, som är världsledande när det kommer till metallpulver, fick nys om tekniken och köpte upp företaget för att bolagisera det 2012. Man flyttade företaget från Göteborg till Höganäs och lät det ha en egen identitet. Namnet på det nya företaget blev Digital Metal, säger Christian Lönne, som är VD för företaget idag.

En effektiv metod
Det finns många fördelar med metoden som Digital Metals 3D-printers använder. Till att börja med är det en väldigt effektiv metod, både tids- och energi-mässigt, då man kan printa produkter och detaljer på ungefär 20 timmar, vilket är förhållandevis kort tid. Dessutom kan man, till skillnad från somliga andra maskiner, göra flera detaljer/produkter samtidigt.
– I dagsläget är tekniken lämplig för mindre produkter, upp till en tennisbolls storlek. Neråt kan man däremot gå hur långt som helst, berättar Christian.

Det är även en extremt hållbar metod, då man har 99 % recycling.
– Man använder bara så mycket material som produkten kräver. Resten går till återvinning och andra produkter, säger Christian.

Markforged
Det är spännande tider på Digital Media just nu. Inledningsvis användes 3D-skrivarna för produktion mot industrin. 2017 gick man dock in i en ny fas och började tillverka maskiner för försäljning. Samtliga konkurrenter bestod av stora amerikanska företag. För att Digital Metal skulle kunna fortsätta utvecklas och frodas, såldes företaget till Markforged, ett amerikanskt företag som är en ledande leverantör av plattformar för tillverkning av metall- och kolfibertillsatser.
– Detta känns helt rätt för oss. Vi får nästan 450 kollegor som kan hjälpa oss expandera och göra detta till en billigare process och i framtiden kanske en ledande process, säger Christian.

Science fiction i verkligheten
Den teknik som Digital Media sysslar med verkar nästan som hämtad från en science fiction-serie. Christian ser ljust på framtiden, men har också en pragmatisk inställning till teknik över lag.
– Ny teknik överskattas ofta. När tekniken visar sig fungera, underskattas den ofta, säger han.

Christian menar helt enkelt att vi bara har sett början av vad 3D-tekniken kan åstadkomma. När man nu är inne i en ny fas av utvecklingen kommer man behöva många skarpa hjärnor.
– Ni som har högteknologisk kunskap eller utbildning och vill vara med i denna framtidssaga är välkomna att höra av er till oss på Digital Media, avslutar Christian.

Intervju: Lars Nordin
Text: Andreas Ziegler