Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Flexibel snabbladdning av elbilar testas i Riksgränsen

En lastbil och en bil på en väg i en skog med snötäckta träd. Bild av Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall Eldistribution vill bidra till att skynda på anslutning av laddinfrastruktur för elbilar. I Riksgränsen har man startat ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ska testa tekniken för flexibel snabbladdning.

Under 2020 ökade antalet laddbara elfordon i Sverige med drygt 80 procent till 187 000. Enligt en prognos från elkraftbranschens intresseorganisation, Power Circle, beräknas antalet öka till 2030 och då omfatta drygt 2,5 miljoner laddbara elfordon. Behovet av utbyggd laddinfrastruktur och möjlighet till nyanslutningar ökar därmed kraftigt.
I Riksgränsen, liksom i hela Sverige, har ansökningarna om nyanslutning eller utökning av befintliga abonnemang i elnätet för byggnation av laddinfrastruktur ökat. Ökad efterfrågan i kombination med att det tar tid att bygga om elnätet gör att Vattenfall Eldistribution vill testa teknik för flexibel laddinfrastruktur.

FlexConnect
Mot bakgrund av detta har Vattenfall Eldistribution startat ett forsknings- och utvecklingsprojekt i Riksgränsen under namnet FlexConnect. Projektet ska testa och utvärdera tekniska metoder för flexibla anslutningar för snabbladdning av elbilar när elnätet inte har tillgänglig kapacitet för att bibehålla spänningsnivån. När elnätet i området inte har tillräcklig kapacitet för spänningsnivån ska tillgänglig effekt för snabbladdare prioriteras ned för att på detta sätt säkerställa god elkvalitet för elnätskunderna i området.
− Inom ramen för vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, kommer vi lära om tekniken för flexibel snabbladdning och samtidigt erbjuda en flexibel anslutning till deltagarna i väntan på att elnätet förstärks, säger Niklas Sjöberg, affärsstrateg vid Vattenfall Eldistribution AB.

Uppmanar intressenter att höra av sig
Tillsammans med Kiruna kommun, uppmanar nu Vattenfall Eldistribution aktörer som vill etablera snabbladdning för elbilar i Riksgränsen, att anmäla intresse till projektet.
FlexConnect är ett av flera initiativ som Vattenfall Eldistribution driver kring flexibilitet och kapacitet för att möjliggöra elektrifiering och snabba på omställningen av fordonsflottan.

Källa: Vattenfall Eldistribution