Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Finansiering av transportinvesteringar för e-handeln

Konceptbild för logistiklösningar av Siemens Financial Services.

Gunnar Skagerlind, försäljningschef på Siemens Financial Services undersöker hur man med flexibel finansiering kan hjälpa logistikleverantörer att möta nya behov från återförsäljare och konsumenter.

Den ökade trenden av e-handel visar inga signaler på att avta. Forskning visar att man inom Europa kommer att se en 69-procentig ökning i paketvolym. Svenska e-handeln hade ett värde på 6,7 miljarder euro 2017 och experter förväntar sig över de kommande åren en kontinuerlig tillväxt. Med 66 procent av den svenska befolkningen som handlar på nätet är Sverige det överlägset ledande landet inom den nordiska e-handeln. Utöver den fortsatta volymtillväxten ser man även en strukturomvandling i e-handeln.  När det kommer till val av återförsäljare är bekväma leveransalternativ en viktig faktor för konsumenter. En global PwC-rapport visar att nästan en fjärdedel av konsumenterna väljer var de handlar utefter smidiga och pålitliga leveransalternativ. Dessutom är 40 procent av köparna villiga att betala en extra avgift för leverans samma dag som beställning.

Ökade förväntningar ställer krav
Med konsumenters ökade förväntningar från återförsäljare höjs även återförsäljares förväntningar på logistikleverantörer. Återförsäljare som kan erbjuda snabba och flexibla leveranser kommer även att vinna kunderna och därmed blir det logistikföretagen som underlättar leveransprocessen som vinner återförsäljarna. Följaktligen behöver logistikaktörer vara redo att kontinuerligt anpassa och modernisera sig själva för att maximera kostnadseffektivitet och kapitalproduktivitet, och på så vis göra det möjligt för sina kunder att möta konsumenternas leveransförväntningar på ett kostnadseffektivt sätt.
Investeringar är nyckeln
Att investera i ny teknologi är nyckeln för att uppnå detta. The Internet of Things (IoT) erbjuder potential i framtiden och skapar möjligheter för ett integrerat transportsystem där fordon, varor och infrastruktur kommunicerar med varandra. Som exempel finns “radio-frequency identification” (RFID)-märkning som förser flottor med GPS samt platsdata, och informerar dem om faktorer, såsom dåligt väder, som kan komma att försena leveranser. Att planera för dessa faktorer gör det möjligt för transportföretagen att leverera fler varor i tid. På samma vis kan man analysera data för att identifiera områden där effektivitet kan bli förbättrad, till exempel för att identifiera effektiva förare och rutter. Smarta lokaliseringssystem gör det möjligt för företag att enkelt identifiera föraraktivitet, fordonsposition och leveransstatus i realtid, vilket innebär att affärsprocesser kan effektiviseras.
Branschen förändras
Framöver kommer man förmodligen även se en radikal förändring i de transportmedel som används för godsleveranser. Självkörande fordon fortsätter att genomgå tester och kommer potentiellt att kunna producera väsentliga förmåner för logistiksektorn. Många företag står inför en stor brist på förare och förarna står för 30 procent av transportkostnaderna. Förarlösa fordon kan öka tempot och flexibiliteten av fraktflöden och kan till skillnad från förare även operera 24/7.

Att införa nya teknologier tar däremot tid och att investera i nya fordon och teknologier kräver avsevärda kapitalutgifter. Skräddarsydda finansieringspaket gör det möjligt att göra kostnadseffektiva investeringar och blir allt mer populära för att underlätta inköp av nya lastbils- och släpmodeller. Tillgångsfinansiering kan hjälpa logistikaktörer att omfamna ny teknologi. Pay-to-use eller tillgångsfinansieringstekniker som leasing och pay-for-outcomes-avtal är alternativa och effektiva metoder för att finansiera ny utrustning och teknologiska investeringar. Sådana finansieringsmetoder hjälper till att sprida ut utgifter över en överenskommen period. Investeringar i uppgraderad utrustning underlättar månatliga finansieringsbetalningar genom förväntade förmåner från ökad produktion, lägre driftkostnader, effektiv energiförbrukning samt tillgång till nya marknader. Det tar bort behovet för ett större initialt utlägg och därmed expanderar tillgängliga medel för andra utgifter. Tillgångsfinansiering ger alltså tillverkare tillgång till den senaste teknologin utan att behöva hämma begränsat kapital eller använda sig utav traditionella kreditlinjer. Finansiering kan även täcka andra kostnader som installation samt ge flexibiliteten att uppgradera teknologi i linje med den teknologiska utvecklingen.

Specialiserade finansiärer
Till skillnad från traditionella och generella finansiärer, som kan sakna den omfattande tekniska kunskapen att fullständigt evaluera den inverkan som potentiella investeringar kan ha för logistikaktörer, så har aktiva finansiärer som specialiserat sig i transportbranschen förståelse för teknologin och dess potentiella framtida värde samt praktiska tillämpningar. Denna omfattande inblick i finansierad utrustning och teknologi gör det möjligt för specialiserade finansiärer att avgöra lämpliga och skräddarsydda finansieringslösningar som tillfredsställer företagens specifika behov. Expertis i utrustning och teknologi samt finansiering gör det möjligt för specialiserade finansiärer att bedöma besparingar i utgifter och/eller förväntade förmåner under avtalets löptid och ta med dem i en bedömning av finansiella beslut. Specialiserade finansiärer kan därtill tänka ut finansieringsplaner som täcker, inte bara kostnaden av inköp, utan även en bred skara av kostnader associerade med användandet av utrustning och teknologi. Det medför för kunder en ökad transparens gällande förväntade kostnader.  Genom flexibel finansiering har logistikföretagen fått möjligheten att direkt ta förmån av investeringar i utrustning och teknologi istället för att skjuta upp dess vinning. En sådan lägligt avvägd investering kan ge en konkurrenskraftig fördel.
I ständig utveckling
E-handeln fortsätter att växa och konsumenter blir allt mer krävande. Logistikföretagen behöver vara redo att hjälpa återförsäljare möta dessa krav genom investeringar som gör det möjligt att effektivisera. Teknologin är under ständig utveckling och bjuder på många spännande möjligheter för branschen. Transportsektorn arbetar dock under strama marginaler och investeringar måste göras hållbara. Leverantörer som inte möter utmaningen riskerar istället att hamna på efterkälken.
Gunnar Skagerlind
Försäljningschef på Siemens Financial Services