Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fem sätt att överbrygga kulturella skillnader för bättre affärsresultat

Daina Kleponé, VD för Enterprise Lithuania.

Stockholm, 25 augusti 2021; Kulturella skillnader på arbetsplatser ökar eftersom globala marknader tenderar att krympa världen, särskilt inom snabbväxande sektorer såsom tech. Mångkultur tillför mycket men innebär också utmaningar, vad är socialt acceptabelt och hur hanteras anpassningen därefter? Bra relationer i organisationen är affärskritiskt – här är fem tips på hur man överbryggar kulturella skillnader.

Exempel på kulturella skillnader är mat, språk, klädstil, rapportering, hierarkier, etcetera. När man eftersträvar bra relationer som syftar till hög effektivitet med gott affärsresultat inom ett företag, spelar förståelse för varandra en viktig roll. De viktigaste utmaningarna på arbetsplatsen kan vara förståelsen för yrkesetikett och arbetssätt som är inkompatibla mellan olika team. Det kan också vara svårt att behålla adekvat fackspråk om det kan misstolkas eller vara svårt att förstå på grund av språk- och kulturbarriären.

Många fördelar
Trots utmaningar erbjuder en multikulturell organisation många fördelar såsom ökad innovation och kreativitet. Differentierade team är mer produktiva och kan prestera bättre. Genom att kombinera olika färdigheter och talanger från olika kulturer kan organisationer uppnå bästa resultat och erbjuda ett mer flexibelt utbud av produkter och tjänster. En organisation kan hjälpa människor från olika kulturer att finna en gemensam plattform på arbetsplatsen för ett bättre affärsresultat.
– Man kan ofta förvänta sig att medarbetare i Litauen behärskar flera språk. Förmågan att sätta sig in i andra kulturer, även vid sidan om det rent professionella, är vanligt hos litauiska specialister, säger Daina Kleponė, VD Enterprise Lithuania.
– Det märks i antalet internationella projekt där litauiska yrkesverksamma efterfrågas, liksom av utländska callcenters i Litauen där lokalt anställda till exempel betjänar kunder från Sverige på svenska. Att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och kulturer samt kompetens att förstå kraven, och vad som är viktigast i hela arbetsprocessen, anser jag gör litauiska specialister attraktiva i internationella samarbeten.

Här några tips från Enterprise Lithuania för att underlätta arbetet i multikulturella organisationer:

 1. Ställ frågor och förklara dina motiv noggrant
  Att kommunicera med människor med enkla ord och undvika slang är inte alltid så lätt som det verkar, särskilt under press. Det är dock avgörande för att bygga ömsesidigt förtroende och se till att människor förstår saker precis som det är. Om du är osäker ifall medarbetare följer din information på rätt sätt, följ då upp och förklara igen om det behövs. Dina ansträngningar kommer leda till ömsesidigt förtroende och öka förmågan att fungera som ett team.
 2. Välj leverantör med tvärkulturell erfarenhet
  Välj partners och leverantörer med bevisad förmåga att arbeta i kulturellt mixad miljö. Ett exempel är det svenska elektroniksystemet i grossistledet som i tider av snabbt växande e-handel och brist på IT-utvecklare i Sverige, valde det litauiska företaget Adeoweb med kontor i Stockholm som leverantör. Det fungerade bra; en god förståelse för lokala utmaningar hjälpte till att utveckla funktionella lösningar som behövs för att förenkla många dagliga processer.
 3. Godkänn och respektera traditionella helgdagar
  Kultur spelar en betydande roll i människors identitet. Acceptans och respekt för traditionella helgdagar är tecken på inkludering, vilket är avgörande för ett bra affärsresultat.
 4. Sök i närområdet
  Att välja en leverantör från ett någorlunda kulturellt liknande land skapar lägre risk för missförstånd. I Sveriges fall är det värt att överväga Östersjöregionen som svenska företag har erfarenhet av såsom till exempel bank, kundservice och tech i Litauen eller Lettland.
 5. Avsätt tid för att identifiera unika färdigheter
  Även i de mest utmanande fallen har alla människor sina unika talanger. Fokusera på att finna dem och utnyttja styrkorna hos varje teammedlem, även om det kräver en anpassning av den gängse strukturen i arbetet. Det kommer att ta bort trycket från onödiga kulturkrockar och ge extra utrymme för ett bättre lagresultat.

Nearshoring
En av de branscher i Sverige som utvecklats starkt och som använder nearshoring inom tech bland länderna i Östersjön är den kraftigt växande fintech-sektorn. Swedish Fintech Association representerar många av företagen i Sverige inom denna nya sektor.
– Våra medlemsföretag tillhör Sveriges snabbast växande bolag. En fungerande nearshoring är många gånger både en överlevnadsfaktor och succéfaktor, en förutsättning för att vara konkurrenskraftig. Inom techbranschen är vi traditionellt sett duktiga på att hantera team med medarbetare från flera olika kulturer, men guidelines och dialog är fortsatt viktiga för att skapa så hög effektivitet som möjligt, säger generalsekreterare Louise Grabo, Swedish Fintech Association.

Källa: Enterprise Lithuania