Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Europas största tillverkare av kalciumklorid

I folkmun är kalciumklorid kanske mest känt som vägsalt, men det är en produkt som har en rad olika användningsområden i allt från livsmedel och jordbruk till industrin. TETRA Chemicals, som har sitt huvudkontor i Helsingborg, är Europas största tillverkare av kalciumklorid. Företaget jobbar mycket med hållbarhet med stort fokus på hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

TETRA Chemicals är ett globalt företag med Europa-huvudkontor i Helsingborg. Företaget är ett av få kemiföretag som har valt att fokusera på endast en produkt. Företaget är den största tillverkaren i Europa av kalciumklorid, som har ett stort antal användningsområden.
– Vad många inte vet är att vi alla kommer i kontakt med vårt salt mer eller mindre dagligen. Vi äter den, dricker den och färdas över den. Kalciumklorid finns nästan överallt, berättar Christina Holtenäs, som har varit VD på Tetra Chemicals sedan 2021.

TETRA Chemicals har fyra fabriker och fem lagerterminaler på olika platser i Europa. Fabrikerna i Frankfurt, Ham och Helsingborg tillverkar kalciumklorid i flytande form medan fabriken i Kokkola i Finland tillverkar kalciumklorid i såväl flytande form som i flingform. Med detta produktions- och logistikupplägg kan TETRA Chemicals säkra leveranser av rätt produkt i rätt tid till rätt kund.

Vägar, livsmedel, jordbruk och industri
TETRA Chemicals har fyra olika varumärken . CC Road är deras största varumärke och står för cirka hälften av tillverkningen och försäljningen. CC Road används för att underhålla grusvägar, för halkbekämpning av vintervägar, men även inom idrotten för att till exempel dammbinda tennisbanor och ridbanor. Christina beskriver fördelarna med att använda kalciumklorid på grusvägar:
– Att binda damm är inte bara ett sätt att minska mängden partiklar i luften. Det är också ett sätt att förbättra infrastruktur, hälsa och underhåll.

CC Food används i olika livsmedel, exempelvis öl, ost, konserver och dricksvatten.
CC Tech används inom en mängd olika områden, bland annat i pappersindustrin, för vattenrening och i betongindustrin.
CC Farm riktar sig mot jordbruk, som bland annat använder kalciumklorid som kalciumkälla i gödningen för odling av frukt, bär, baljväxter och grönsaker.
– Med CC Farm ökar motståndskraften mot bristsjukdomar, gör att frukten mognar långsammare under lagring och ger längre hållbarhet, berättar Christina.

Miljövänliga metoder
TETRA Chemicals tillverkar kalciumklorid med omsorg. Företagets olika varumärken har utvecklats för att passa specifika användningsområden. De arbetar för hållbar utveckling genom medvetna val och effektivt resursutnyttjande. Tidigare användes olja som energikälla i produktionen, men genom en större investering för drygt 10 år sedan har man i stället övergått till att använda ånga som energikälla.

Tillverkningsprocessen av kalciumklorid resulterar bland annat i biprodukter som vatten och koldioxid, vilka till stora delar återcirkuleras eller säljs.
– Vi är kalciumklorid-specialisterna som ”Leading with competence and delivering with care”, säger Christina.

Intervju: Lars Nordin