Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett heltäckande sortiment för landets byggproffs

Derome är proffsens bygghandel. Med ett heltäckande sortiment avseende högkvalitativa byggvaror täcker Derome alla behov för den professionella byggaren. Det gäller förstås även Deromes etablering i Värnamo.

Derome etablerades redan 1946 och har sedan dess utvecklats till en koncern med ett unikt koncept beträffande bygg- och industrivaror av hög kvalitet. Bolaget är idag Sveriges största familjeägda träindustri och erbjuder produkter och tjänster i hela kedjan från skog till färdigt hus. Bara under de senaste åren har företaget mer än fördubblats i storlek och driver idag verksamhet i hela Sverige med produkter i form av allt från sågat virke och takstolar till villor och flerbostadshus.
Vi besöker Deromes bygghandel i Värnamo där Marcus Tornfalk är platschef. Han berättar att Derome etablerades i Värnamo för bara två år sedan, men att butiken sedan dess har haft en mycket god utveckling. Deromes koncept har med andra ord varit saknat.
– Vi har ett nära samarbete med andra närliggande etableringar för att vi gemensamt alltid ska kunna vara närvarande och tillgängliga för våra kunder. För oss handlar det dock inte bara om att kunna tillhandahålla produkter, vi vill stå för kompletta lösningar, inklusive exempelvis rådgivning, som tillgodoser kundernas behov på ett enkelt och smidigt sätt, säger Marcus och betonar vikten av starka och långsiktiga kundrelationer med deras kunder.

Komplett sortiment
Deromes filosofi bygger med andra ord på att förenkla byggarens vardag, inte bara med ett komplett sortiment, utan också genom personlig service och en nära kontakt med kunderna. Derome företräder ett brett utbud av bygg-, järn- och trävaror, vilket inkluderar allt från verktyg och infästning till gipsskivor, bygglogistik, takstolar och färdigkapade stommar samt personlig skyddsutrustning. Det går förstås också att ta del av Deromes breda sortiment via företagets webbutik. Genom Deromes Proffsapp kan användaren dessutom bland annat ta del av sortimentet, fakturera kunder och skapa underlag för sig själv. Appen är kopplad till affärssystem som exempelvis Visma och Fortnox.

Framhåller personalen
I Derome tar de sitt miljöansvar på stort allvar. Företaget har tagit betydande steg mot att minska sin klimatpåverkan genom att införa fossilfria alternativ i fordonsflottan, inklusive eldrivna truckar och delning av kranlaster mellan de olika lokala etableringarna. Inom koncernen har de satt ambitiösa mål om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030. Genom att fokusera på spårbarhet och använda material som PEFC-certifierat trä strävar Derome efter att vara ledande inom miljövänlig byggteknik.
Det tydliga miljötänket är förstås en tydlig konkurrensfördel för Derome, men det är den 13 man starka personalstyrkan som Marcus Tornfalk lyfter fram när han talar om bolagets främsta tillgång.
– Våra medarbetare jobbar med ett stort engagemang och delar hela bolagets värderingar och ambitioner. Deras välmående är högsta prioritet och en absolut förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vara framgångsrika. Vi tror på respekt, glädje, prestigelöshet, lagkänsla och kommunikation, som också är de ledord som genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Samtidigt är det viktigt att vi hela tiden forsätter utvecklas. Det tror jag är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa och erövra fler marknadsandelar, säger Marcus Tornfalk.

Intervju: Ossian Wigton
Text: Örjan Persson