Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett helhetskoncept för trivsamma trädgårdsmiljöer

Bredden är kanske det som utmärker Ekmans Trädgårdsmiljö allra mest. Ägaren Martin Ekman har genom åren format ett koncept som spänner över allt från trädgårdsdesign och anläggningsarbete, så som stenläggning, plattsättning, trappor och murar, till skogsvård, snöröjning och besiktningar. Det är en bredd som attraherar en allt vidare kundkrets.

Martin Ekman är utbildad trädgårdsingenjör i grunden. Han startade den egna firman Ekmans Trädgårdsmiljö 2008 efter ett antal år som anställd inom trädgårdsbranschen. Efter att han beslutade sig för att starta eget utbildade han sig senare också till certifierad besiktningsman för utemiljöer. Idag är han en av totalt 25 sådana i hela Sverige.

Brett koncept
Martins kunskapsbredd har i mångt och mycket format verksamheten i Ekmans Trädgårdsmiljö som erbjuder en rad olika tjänster. En av dem är trädgårdsdesign.
– Vi gör om befintliga miljöer men kan också rycka in i samband med nybyggnation. En populär tjänst är att vi med hjälp av vårt ritprogram skissar upp hela miljön och presenterar den för kunden på ett mycket överskådligt sätt. Oftast leder det vidare till att vi utför hela jobbet, inklusive anläggningsarbetet där vi samarbetar med underentreprenörer som asfaltsläggare och arborister, berättar Martin Ekman.
Verksamheten innefattar också skötsel, vilket kan innebära till exempel vinterbeskärning, vårstädning, gräs- och häckklippning för både företag och privatpersoner. De tar fram beskärningsplaner avseende träd, buskar och andra växter.
– Till allra största del handlar det om häckklippning och trädvård där vi besitter stor kunskap och kompetens, upplyser Martin.
Ekmans Trädgårdsmiljö arbetar även med skogsvård som innefattar bland annat trädfällning och stubbfräsning, liksom uppröjning längs Länsstyrelsens vandringsleder. Tjänsten är under utveckling och planen är att satsa mer mot privata skogsägare.
Under vintermånaderna jobbar de också med snöröjning för privatpersoner och beställare som Peab och Riksbyggen, bland annat kring Högskolan och för bostadsrättsföreningar. Företaget har dessutom stor förfrågan på anläggningsarbeten, så som stenläggning och plattsättning, samt byggen av trappor och murar.
– Vi har stor kompetens när det gäller val av växter, val av stenmaterial och givetvis själva utförandet av anläggningen, förklarar Martin.

Värnar om personalen
Ekmans Trädgårdsmiljö är medlem i branschorganisationen Trädgårdsanläggarna i Sverige, vilken utgörs av ett nätverk av branschens aktörer. Martin Ekman, som till en början arbetade ensam i bolaget har nu tio heltidsanställda samt ytterligare personal i samband med högsäsong.
– Vi välkomnar även praktikanter från traktens skolor, det är viktigt att förädla den kunskap som finns och bidra till återväxt i branschen, understryker Martin som också betonar vikten av god personalvård.
– Dialogen kollegor emellan är väldigt viktig, vi genomför regelbundna möten där alla får komma till tals. Vi jobbar också mycket med ergonomi och att över huvud taget ha roligt på jobbet. I förlängningen avspeglar det sig förstås också i våra arbetsinsatser och relationer till kunderna.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson