Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Entreprenaduppdrag och metallåtervinning i perfekt symbios

Terrass byggs till stuga av Fricke Entreprenad.

Framåtanda och kundservice är två begrepp som i mångt och mycket beskriver verksamheten och dess framgångar i Fricke Entreprenad. Företaget, som jobbar med alla typer av markentreprenader och numera dessutom med metallåtervinning, lever, växer och utvecklas tack vare sitt goda rykte.
– Det handlar om att bygga förtroenden, säger Joakim Fricke, VD och ägare.

Redan under gymnasietiden hade Joakim Fricke ett tydligt driv om att utveckla sina idéer. Det föll sig därför naturligt när han för fem år sedan startade eget entreprenadföretag med sin grävmaskin. Relativt snart fick han lov att anställa en bekant när företaget började växa och förfrågningarna blev fler. För två år sedan registrerade han Fricke Entreprenad som aktiebolag. Idag sysselsätter det sex anställda som alla är nära bekanta med Joakim.
– Det skapar en vi-känsla, vi känner alla för företaget, konstaterar Joakim som alltid har värderat social kompetens högt.
– Vi vill alltid ha ett trevligt bemötande såväl sinsemellan som mot våra kunder och vår omgivning, i förläningen ger det oss fler jobb. Om vi hälsar på en granne till en av våra arbetsplatser kan det bli vår nästa kund. Det handlar om att bygga förtroenden.

Varierande projekt
Mark- och anläggningsarbeten av alla de slag utgör kärnverksamheten i Fricke Entreprenad där man förfogar över grävmaskiner, hjullastare, lastbilar och allt annat som krävs för effektiva och fläckfria insatser. Företaget har sedan starten jobbat med ett flertal nämnvärda projekt, till exempel den uppmärksammade djungellekplatsen i Hisings Kärra som man skapade för ett privat bostadsbolag.
– Det har blivit ett och annat uppdrag med både reningsverk och lekplatser genom åren. Vi ombesörjer dessutom mark- och anläggningsservice åt olika förvaltningsbolag, inklusive insatser som stensättning, trädfällning och murning.
Joakim betonar vikten av att alltid lyssna på kunden och anpassa jobben efter deras önskemål och behov. Filosofin har bidragit till att Fricke Entreprenad aldrig har behövt göra reklam för sitt koncept, det goda ryktet och referenser från andra kunder har gjort att man hela tiden har fullt upp. På bara ett år har omsättningen fördubblats.

Metallåtervinning
För ett år sedan köpte Joakim fastigheten och inkråmet till företaget Hermansson & Olsson Metall AB, ett företag som i flera generationer jobbat med metallbearbetning och -återvinning. Joakim kände den senaste ägaren. När denne ville avveckla verksamheten föddes idéer om utveckling av densamma avseende återvinning. Det har format ett koncept där företaget förädlar metallskrot som sedan skickas till olika samarbetspartners, och därefter på export till beställare i hela världen.
– Priserna på metaller är väldigt fluktuerande från dag till dag, konstaterar Joakim och påpekar att det föreligger rigorösa bestämmelser beträffande registrering av metallskrot.
– Vi väger allt som kommer in och allt som går ut, det är oerhört viktigt eftersom vi talar om stora värden. Medan järn är värt ungefär två kronor per kilo är motsvarande siffra för koppar cirka 70 kronor. Det ställer också höga krav på säkerheten runt anläggningen där vi har både larm och kameror som övervakas av vaktbolag, berättar Joakim Fricke.
Han ser framtiden an med tillförsikt när det gäller företagets utveckling, men är samtidigt noga med att även ägna tid åt familjen. Som pappa till två små barn är det fullt upp, även på fritiden.

Intervju: Lars Nordin
Text: Örjan Persson