Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En viktig leverantör av ledningskomponenter och systemlösningar för både den lokala och globala industrin

Dunlop Hiflex har länge varit en given samarbetspartner för både den skandinaviska och den globala industrin. Bolaget är en av marknadens ledande tillverkare och leverantörer av slangar, kopplingar samt hydrauliska komponenter, vilka levereras till både eftermarknaden och OEM-sektorn. Dunlop Hiflex har egen konstruktion och utveckling, där man tar fram kundanpassade lösningar i tillägg det breda standardsortimentet.

Dunlop Hiflex Scandinavia utgår från den 13 000 kvadratmeter stora anläggningen i Halmstad, vilken rymmer både huvudkontor och centrallagret för den skandinaviska marknaden. Här träffar vi Magnus Andersson, VD, som berättar att Dunlop Hiflex sedan 2005 är en del av ALFAGOMMA, grundat 1956 och idag en global aktör specialiserad på utveckling och tillverkning av hydrauliska och industriella integrerade vätskehanteringslösningar. Gruppen finns representerad på alla kontinenter och hyser, utöver Dunlop Hiflex, ett flertal för branschen välkända varumärken.
– Dunlop Hiflex har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1888 då skotten John Boyd Dunlop kom på idén att omgärda fälgar med luftfyllda gummislangar. Där och då lades grunden till vårt koncept, upplyser Magnus Andersson.
Han berättar vidare att bolaget har funnits i Sverige sedan 1969. Dess stora logistikcenter i Halmstad hyser Nordens största slang- och kopplingslager, och i bolagets produktionsanläggning utför man allt från kapning, montering, pressning, provtryckning, tvättning och kittning av hydraulikslang och industrislang till rörbockning med tillhörande ändformning.

Marknad och kunder
– Marknaden är enormt stor och det finns ett behov av slang- och ledningskomponenter i väldigt många applikationer om man tänker efter, menar Magnus Andersson.
– Vi arbetar i huvudsak med inriktning på tre huvudsegment för att nå industrin: mobila OEM-kunder, stationära OEM-kunder och eftermarknad. Eftermarknad är det mest komplexa segmentet, som vi når genom dels våra egna filialer, dels genom vår kontrakterade återförsäljarkedja i Skandinavien. Här gäller det att ha ett brett, attraktivt sortiment med stor tillgänglighet och god serviceförmåga. Digitalisering är också en viktig del i denna bransch och speciellt i detta segment, vad gäller att stötta kunder med snabba och effektiva leveranser när något gått sönder eller annat akut behov av service eller underhåll uppstår. I år lanseras bolagets nya webbutik med ett antal spännande tilläggsfunktioner.

Kundanpassade lösningar
Dunlop Hiflex tillhandahåller ledningskomponenter och systemlösningar i form av slangar och kopplingar för tuffa applikationer, samt hydrauliska komponenter som pumpar, motorer, ventiler, cylindrar och blocklösningar.
– I vårt sortiment finns bland annat slangar, kopplingar, adapter, snabbkopplingar för hydraulik, industriapplikationer, pneumatik, transmission, industrigummi och hydrauliska verktyg. Men det finns också tillfällen då man måste ta erbjudandet till nästa nivå, säger Magnus Andersson.
– Det är främst till OEM-sektorn där har vi möjlighet att utveckla kundens applikation och ta fram kundanpassade lösningar för att optimera flöden och prestanda. Detta gör vi på relativt kort tid, då vi äger hela leveranskedjan själva – allt från råvarumaterial till färdig produkt. Vi har tekniker som går igenom kundens applikation för att rekommendera täta systemlösningar med fokus på bland annat renhet och därmed livslängd. Flödet och eventuella tryckfall kan vi simulera fram och därmed erbjuda kundanpassade vinklade kopplingar och anpassade systemlösningar. Vi tar helt enkelt fram en optimal lösning för varje enskilt behov, upplyser Magnus Andersson och nämner uppdragsgivare inom bland annat vindkraft, offshore, fiskeindustrin, processindustrin, entreprenad, gruv- och stålindustrin.
– Med egen produktion i 25 fabriker runt om i världen kan Dunlop Hiflex serva den globala marknaden på ett snabbt och effektivt sätt. Egen tillverkning gör också att bolaget har full kontroll på flöden och kvalitet, samtidigt som varje produkt blir fullt spårbar. Via moderbolagets många dotterbolag sköts distribution och förädling av produkterna och vi kan följa med våra OEM kunder och stötta deras produktion och eftermarknad på global basis, menar Magnus Andersson.

Tydliga satsningar gav resultat
Magnus Andersson har 25 år bakom sig i branschen, varav flera i ledande befattningar. Han headhuntades till Dunlop Hiflex för tre år sedan med uppdraget att göra bolaget mer lönsamt.
– En speciell start på ett nytt uppdrag med tanke på att pandemin spred sig snabbt över hela världen samtidigt som jag startade hos Dunlop Hiflex i mars 2020. Det var inledningsvis fokus på distansarbete och krishantering och hur vi skulle klara den förändring vi stod inför. Detta har vi klarat galant och vi ser en tydlig tillväxt och förbättrad lönsamhet i bolaget parallellt med dessa utmaningar. Vi satte en tydlig affärsplan och strategi, gick i detalj igenom vår struktur, det vill säga hur vi jobbade och hur vi kommunicerade, både internt och externt. Det skedde relativt omfattande förändringar inom dessa områden och i tillägg till detta signifikanta investeringar och en komplett översyn av organisationen. Detta har bidragit till att vi sedan dess har haft en mycket god utveckling. Nu under första kvartalet 2023 har vi i Skandinavien slagit försäljningsrekord och Sverige har som enskilt land visat ett positivt resultat för första gången sedan 2014. Det är en aggressiv tillväxtsatsning, som hittills har slagit väldigt väl ut, konstaterar Magnus Andersson.

Framhåller personalen
Förändringsprocessen har med andra ord varit omfattande och Magnus vill i sammanhanget gärna lyfta fram personalen som han tycker har gjort ett storstilat jobb.
– Det har rått en mycket god gemenskap, alla har hjälpts åt och varit lyhörda och delaktiga i förändringarna. Nu söker vi efter nya medarbetare till lager, produktion och teknisk support eftersom vi expanderar kontinuerligt och siktar mot nya mål, säger Magnus Andersson.
Han berättar avslutningsvis att Dunlop Hiflex så sent som i april invigde nya butiker i Kungens Kurva strax söder om Stockholm och nu i maj månad invigs både butik och ny produktionsanläggning för Special Hoses i Helsingborg, Väla Norra för att serva den skandinaviska marknaden med metallslangar och compositslangar.
– Strax därefter inviger vi vår nya filial i Växjö där vi mer än fördubblat lokalytorna för att anpassa oss efter våra kunders efterfrågan och behov i denna starka expansion vi nu gör.

Intervju: Oliver Malm