Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En väg ut i arbetslivet

Varselklädd elev från Trekungagymnasiet ute på praktik.

Trekungagymnasiet i Kungälv är en gymnasiesärskola som har hjälpt gymnasieelever, som behöver extra stöd, att komma ut i arbetslivet eller annan sysselsättning sedan 80-talet. På skolan finns både nationella yrkesprogram och individuella program, som anpassas efter elevernas förutsättningar. Just nu letar man efter företag som vill samarbeta med skolan i form av APL-platser, det vill säga praktikplatser.

Gymnasiesärskolor tillhör den svenska särskolans frivilliga skolformer. Utbildningarna riktar sig till ungdomar med någon form av intellektuell funktionsnedsättning som har avslutat grundsärskolan eller träningsskolan. Studieplanen är på fyra år istället för de traditionella tre.
– Vi har ett stort upptagningsområde. Hit kommer elever från dels Kungälv, men även från Göteborg och kranskommuner, säger Magnus Haglund, som är Trekungagymnasiets rektor.

Nationella och individuella program
De nationella program man erbjuder består av Hotell, restaurang och bageri; Fastighet, anläggning och byggnation; och Hälsa, vård och omsorg. Till hösten 2022 kommer skolan även att erbjuda programmet Administration, handel och varuhantering. Samtliga nationella program inkluderar 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. På det individuella programmet får eleverna en fyraårig utbildning med teoretiska och praktiska kurser.
– Det individuella programmet är för de elever som inte kan gå något av de nationella programmen. Utbildningen skräddarsys efter elevernas individuella behov, förklarar Magnus.

En väg in i arbetslivet
Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har det svårare att ta sig in i arbetslivet. Tanken med utbildningar som de som Trekungagymnasiet erbjuder är att ge eleverna en möjlighet att ta sig ut i både arbetslivet och vuxenlivet. Det är därför det är så viktigt med APL, som ofta leder till anställning. Idag jobbar många av de utexaminerade ungdomarna inom hemtjänsten, inom restaurangbranschen, i butiker eller med fastighetsskötsel. Tack vare sin APL, fick en elev en sommaranställning i delikatessen på Coop i köpcentret Kongahälla Center.
– En av våra elever har arbetat på Max hamburgerrestaurang under en längre period. Han gick från golvet till att bli handledare för nyanställda, berättar Magnus stolt.

Samarbeten med företag
Trekungagymnasiet har ett mycket gott samarbete med företag och med Arbetsförmedlingen. Man söker ständigt nya företag som passar skolans olika programinriktningar. Eleverna behöver visserligen lite stöd för att klara av sina arbetsuppgifter till exempel genom en handledare, men de är också väldigt målinriktade och motiverade och kan vara en stor tillgång för företag genom att utföra arbetsuppgifter som kan ses som monotona av andra. Dessutom bidrar eleverna ofta till ett gott arbetsklimat och en ökad mångfald som kan behövas på många arbetsplatser. Trekungagymnasiet är väldigt flexibla, inte bara när det kommer till sina elever, utan även mot företagen de samarbetar med. Företag som bara behöver hjälp med att packa upp varor en dag i veckan, kan få en elev som endast kommer in och hjälper till under de dagarna. Detsamma gäller om man bara behöver hjälp under högsäsonger, som jul.
– Vi kan erbjuda företag att testa att ta in någon av våra elever under en kortare period för att sedan utöka om allt fungerar bra. Vi vill bara ut och visa vad våra elever går för, så att de kan få en bra ingång i arbetslivet, säger Magnus.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler