Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En ledande uthyrare till bygg- och industrisektorn

En av landets ledande uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar är Lambertsson Sverige AB. Lambertsson förser byggare med allt från borrmaskiner till kranar och bodar och jobbar enligt devisen rätt produkt och tjänst levererad i rätt tid till rätt pris.

Lambertsson Sverige AB är en av Skandinaviens största leverantörer och uthyrare av byggrelaterade tjänster och industrilösningar.
– På Lambertsson är vi verkligen experter på vad vi gör. Våra anställda är specialister inom sina specifika områden, vilket garanterar ett utfört arbete av högsta kvalitet. En annan styrka är vårt kundorienterade arbetssätt. Ett nytt projekt inleds med ett uppstartsmöte, där vi tillsammans med dig som kund analyserar projektet. Därefter gör vi upp en plan, anpassad efter dina behov. Rätt lösning till rätt ekonomi, med andra ord. En filosofi som visat sig vara framgångsrik, säger kundcenterchef Håkan Johansson som vi träffar på Lambertssons kundcenter i Trollhättan.
– Vi ägs av Peab som av naturliga skäl är vår främsta kund. Vi förser Peab med allt de behöver för deras olika projekt, vilket innebär att vi måste företräda en väldigt stor bredd.

Nya lokaler
Håkan berättar att man i Trollhättan nu satsar stort på att nå ut till fler kunder. Ett led i den satsningen var flytten till nya lokaler i november förra året, vilka har anpassats efter rådande och framtida behov.
– Det är visserligen en flytt på bara 50 meter men det har gett oss plats för att kunna hantera ännu mer utrustning. Gården har blivit större och här inne har vi byggt ut för att kunna öka kapaciteten, säger Håkan Johansson som övertog rollen som kundcenterchef för ungefär ett år sedan.
– Jag börjar bli varm i kläderna nu och trivs väldigt bra med mitt jobb, säger Håkan som uppskattar att verka i en stad där näringslivet mår bra och där samarbetet företagen emellan fungerar.

Lyfter fram personalen
Lambertsson är det personliga företaget där människan står i fokus.
– För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och kunna utvecklas på jobbet. Därför har vi stor frihet under ansvar och utmanande arbetsuppgifter, något som i kombination med att vi jobbar inom en bred verksamhet i en stor koncern ger oss möjligheter att utvecklas och växa inom företaget. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser och möjligheter.

Vi vill känna ett stort engagemang i arbetet, trivas och tycka det är roligt att gå till jobbet. Samtidigt vill vi ha en bra balans mellan arbete och fritid, och kunna förena vårt arbete med livet i övrigt, säger Håkan Johansson och fortsätter:
– Vi tar hand om helheten för våra kunder som bara behöver lyfta luren och slå oss en signal ifall de undrar över något. Det finns alltid någon som kan ge svar och hjälpa till. Denna service är en stor tillgång för våra kunder.
Håkan konstaterar att företagets framgångar gör att man på sikt måste anställa fler.

Intervju: Anders Kettunen
Text: Örjan Persson