Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En ledande kraft inom kemikaliedistribution

Algol Chemicals har en lång historia inom kemikalieindustrin och har utvecklats till en aktör med breda kundsegment och skräddarsydda lösningar. Hållbarhet och säkerhet är viktiga frågor för företaget, som både arbetar med att minska sin miljöpåverkan och med att ta fram miljövänliga produkter. Visionen är att bli förstahandsvalet för hantering och distibution av kemikalier.

Algol Chemicals är en del av Algol Group, ett finskt familjeföretag som kan spåra sina rötter till 1894. Idag är företaget en stor aktör inom kemikalieindustrin. Sedan millennieskiftet har man expanderat till flera olika länder, inklusive Norge, Danmark och Sverige. I Sverige har man en anläggning i Kumla, där vi träffar platschefen Johan Molin. Han har arbetat på anläggningen i över elva år, och har tidigare bland annat varit underhållschef. Han tog klivet upp till platschef för ungefär ett år sedan. Han har en djup förståelse för företagets verksamhet och, lika viktigt, värderingarna som styr den dagliga verksamheten.
– Expansionen har lett till att Algol Chemicals i Kumla har cementerat sin position som en viktig och pålitlig distributör av kemikalier och relaterade produkter, framför allt ammoniak och ammoniaklösning, säger Johan när vi träffar honom i slutet av mars.

Brett erbjudande
Algol Chemicals verksamhet omfattar sex olika affärssegment, vilket gör företaget till ett mycket mångsidigt sådant som är känt inom branschen. Företaget som helhet ansvarar för cirka 40 000 produktleveranser om året och erbjuder sina tjänster åt mer än 3000 industriföretag i Finland, Skandinavien, Baltikum, Belarus, Ukraina och Indien.
Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom allt från produktion och distribution till utbildningar inom kemikaliehantering, berättar Johan.

Hållbarhet och säkerhet
Med strikt efterlevnad av ISO-standarder och Seveso-direktiv prioriterar företaget säkerheten för både kunder och medarbetare. Både säkerhet och hållbarhet är viktiga delar av Algol Chemicals kärnverksamhet.
– Visionen för Algol Chemicals är tydlig. Vi vill vara ett förstahandsval samt ligga i framkant när det kommer till hållbarhet och att minska koldioxidutsläppen genom hela produktlivscykeln, säger Johan.

Hela teamet på Algol Chemicals driver denna vision framåt genom att kontinuerligt utveckla nya produkter och processer som minskar företagets miljöpåverkan.
– Vi håller bland annat ett ISCC Plus-certifikat för lagring och distribution, vilket gör oss till det första företaget i Norden med möjlighet att leverera Bio Cirkular och Renewable ammoniak baserat på massbalansmetoden i enlighet med ISCC plus certifieringssystem, berättar Johan.

Med sin dedikation till säkerhet, hållbarhet och kundnöjdhet ser Algol Chemicals ljust på framtiden och är redo att möta alla kommande utmaningar.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Andreas Ziegler