Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En långsiktig och personlig bankpartner för privatpersoner och företag

Mikael Gustafsson, VD på Orusts Sparbank.

Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Man eftersträvar den personliga prägeln men vill för den skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurser. En bank som lyckats kombinera både och är Orusts Sparbank som jobbar med en stark lokal förankring i syfte att stärka såväl närings- som föreningsliv på Orust.

Orust kommun har cirka 15 000 fasta invånare. Orusts Sparbank servar cirka 40 000 kunder, vilket förklaras av att många av kunderna är sommargäster. Orusts Sparbank omfattar fyra kontor på ön, i Ellös, Varekil, Svanesund samt i Henån där huvudkontoret ligger. Här träffar vi VD Mikael Gustafsson som berättar att Sparbanken startades på Nösund 1887 och således har funnits på Orust i 133 år.
– Vi är en bank för både företag och privatpersoner, vilket innebär att vi täcker alla de områden som våra kunder behöver hjälp med. Inga uppdrag eller önskemål är vare sig för små eller för stora för oss, säger Mikael med ett mångårigt förflutet i Orusts Sparbank inom olika befattningar.
Han berättar att samtliga fyra kontor har kontanthantering, samtidigt som kunderna förstås kan dra nytta av alla de digitala tjänster och erbjudanden som banken representerar. Banken skiljer sig också från många konkurrenter för de som föredrar traditionellt sparande.
– Det har varit minusränta under många år, men trots detta erbjuder vi fortfarande ränta på alla våra konton. Precis som namnet antyder anser vi det vara viktigt att spara och det vill vi uppmuntra på alla sätt vi kan, säger Mikael Gustafsson.

Sveriges bästa bank
Mikael kan stolt konstatera att han leder det som enligt analysföretaget Westnova Management AB är Sveriges bästa bank. Företaget gör varje år en samlad bedömning över ekonomisk utveckling, kundnöjdhet samt ordning och reda, och i dessa avseenden låg Orusts Sparbank i topp när priset delades ut förra året. Det framgick bland annat att Orusts Sparbank har landets tredje mest nöjda kunder av samtliga 88 banker i Sverige.

Sponsrar och stöttar
2020 firar Sparbanksidén i Sverige 200 år. Sparbankerna skiljer sig från andra banker eftersom den inte styrs av aktieägare. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på hemorten. Denna stående ambition bidrar således till att utveckla samhället och få traktens företag att växa.
– Vi har ett antal starka år bakom oss, 2019 var ett rekordår med 230 miljoner kronor i vinst. Det innebär att vi kan bidra väsentligt till Orust och Orustborna i form av olika projekt. Vi bidrog till exempel till den nya vägen mellan Säckebäck och Varekil i ett samarbete med Trafikverket och kommunen, berättar Mikael Gustafsson.
Han berättar vidare att banken även i andra avseenden sponsrar och stöttar olika verksamheter på Orust. Man har bland annat sponsrat vandringsleder i syfte att främja besöksnäringen, men bankens representanter besöker också öns skolor varje år då man undervisar eleverna i grundläggande ekonomi.
– Vi stöttar självklart också det lokala föreningslivets ungdomsverksamheter, inte minst i år med tanke på att många föreningar under rådande situation har det tufft ekonomiskt. Det känns väldigt stimulerande att kunna bidra på det sätt vi gör, säger Mikael Gustafsson.

Research: Joakim Nyholm
Text: Örjan Persson