Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En garant för sunda inomhusklimat

Allt fler inser vikten av effektiva ventilationssystem, inte bara för människors komfort och hälsa, utan också ur brandsynpunkt. Det är fokusområden som sedan länge dominerat verksamheten i KOMFOVENT där man producerar marknadsledande produkter och komponenter för luftventilationssystem.

Sedan etableringen 1997 har KOMFOVENT AB snabbt vuxit till en framstående aktör inom ventilation och brandsäkerhet. KOMFOVENT består av tolv företag, verksamma i Litauen och andra europeiska länder, där drygt 700 personer utvecklar och producerar produkter och komponenter för luftventilationssystem. Företaget introducerades på den svenska marknaden 2014 och tog sin nuvarande form under VD:n Anders Rosenkvists ledning 2018. Han berättar att passionen för innovativa ventilationslösningar och pålitliga brandskyddssystem har varit drivkraften bakom företagets framgångar.
– Kvalitet, innovation och professionalism har länge varit hörnstenar i vår verksamhet. Vi har på ganska kort tid etablerat oss på den svenska marknaden, med huvudkontor här i Partille och ytterligare två etableringar i Stockholm och Malmö, berättar Anders Rosenkvist.

För alla ändamål och lokaler
KOMFOVENT tillverkar allt från luftkanaler till VAV-spjäll, det vill säga såväl små köksenheter som stora industriaggregat. Företaget har således aggregat för alla typer av fastigheter och lokaler, stora som små, och saluför härutöver även tillbehör som ljuddämpare och batterier. Dessa produkter, tillverkade med den senaste teknologin, är avsedda för olika miljöer – från stora industriella anläggningar och fabriker till kontor, kaféer och hotell. KOMFOVENT:s sortiment omfattar fyra huvudgrupper – DOMEKT, VERSO, RHP och KLASIK – som tillsammans representerar fler än 60 standardmodeller, samt ett brett utbud av unika modeller som skräddarsys för individuella behov.
– Vi noterar att allt fler värdesätter ren och frisk luft i alla inomhusmiljöer. Våra produkter garanterar dock inte bara människors komfort, utan bidrar också till ökad säkerhet i samband med brand. KOMFOVENT:s lösningar innefattar till exempel pålitliga brand- och rökdämpare, rökkanaler och andra tillbehör, upplyser Anders Rosenkvist.

Mot nya mål
Under oktober 2023 utvidgade KOMFOVENT sin närvaro genom etablering i Stockholm. Nu, i en period av betydande tillväxt och ambitiösa framtidssatsningar, söker företaget erfaren servicepersonal för teknisk support i både Göteborgs- och Stockholmsområdet.
– Vårt övergripande mål är att bli bäst i Sverige, inte minst när det gäller service och support. Kunden står i centrum av denna vision, vi vill skapa en känsla av delaktighet genom hela processen. För oss går komfort och säkerhet hand i hand, vi har höga ambitioner och tror på en fortsatt god utveckling för både oss och branschen, avrundar Anders Rosenkvist.

Intervju: Gabriella Wallenberg
Text: Örjan Persson