Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En garant för säkra fordon på de svenska vägarna

Systemet med årsvis fordonsbesiktning har funnits i Sverige i snart 60 år. En av branschens främsta aktörer är Opus Bilprovning som driver närmare ett hundratal besiktningsstationer runt om i landet. Här säkerställer professionella bilprovare att det är kontrollerade och säkra fordon vi möter när vi kör längs våra vägar.

Opus Bilprovning omfattar ett hundratal besiktningsstationer runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Opus Bilprovning utför kontrollbesiktning och registreringsbesiktning av såväl personbilar som motorcyklar, släpkärror och tyngre fordon. När Opus Bilprovning expanderade till Kumla för sex år sedan var det med en vision om att erbjuda inte bara service utan en upplevelse.
Samtliga stationernas medarbetare är, förstås, certifierade besiktningstekniker, vilket gör att kunderna fullt ut kan lita på att deras fordon är säkra att framföra efter genomförd kontroll. Personalen uppdaterar sig kontinuerligt om vad som händer i branschen, bland annat via löpande utbildningar.

Tydligt kundfokus
Tommy Ståhl, platschef för etableringarna i Örebro och Kumla, lyfter också fram Opus Bilprovnings tydliga kundfokus. Det ska till exempel vara enkelt och smidigt att boka tid för besiktning. Här finns flera alternativ; det går att boka via hemsidan eller genom ett personligt besök, och härutöver erbjuder de drop-in. Tillgängligheten och den breda kompetensen är två tydliga konkurrensfördelar,
– Vi jobbar med väldefinierade rutiner och en personlig inställning till kundservice. Vi är dessutom mycket lösningsorienterade, oavsett utmaningar som uppstår tar vi oss an dem och ser till att varje kund lämnar oss nöjda.

Fortsatta satsningar
– Vi ska vara en resurs för våra kunder. Vi kommer att fortsätta investera i våra medarbetare, vår utrustning och vår infrastruktur för att säkerställa att vi kan möta framtidens växande krav. Vi vill helt enkelt kunna överträffa våra kunders förväntningar, säger Tommy Ståhl.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Örjan Persson