Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En framstående samarbetspartner för den globala industrin

Två medarbetare på Actemium en dag med klarblå himmel.

Den globala industrin har i Actemium en världsomspännande samarbetspartner beträffande projektering, konstruktion, installation och underhåll av industriella processer. I Sverige fokuserar Actemium på tillverknings- och processindustrin, men är även verksamma inom energisektorn, infrastruktur, vatten och avlopp. Actemium erbjuder professionella tjänster kring allt från projektledning och programmering till el- och instrumentinstallationer.

Actemium är ett av flera varumärken som ingår i den franska koncernen Vinci Energies, en internationellt ledande koncern inom sin bransch, vilken spänner över fyra affärsområden inom industri, automation, infrastruktur och ICT. Actemium är varumärket som verkar inom affärsområdet Industri i totalt 40 länder på fem kontinenter. Actemium sysselsätter cirka 25 000 personer inom olika marknadssegment, fördelade på 15 kontor från Skellefteå i norr till Lund i söder.

Från förstudie till färdig anläggning
I Stenungssunds kommun sysselsätter Actemium cirka 250 anställda fördelade mellan enheterna Process och Elektro, som finns i Stora Höga, samt Automation och Industri som utgår från anläggningen på Ängsvägen i Stenungsund. Här träffar vi Robin Sundqwist och Marcus Larsson som är ansvariga för enheterna Automation och Industri. Dom berättar att företaget är verksamt i alla faser av kundernas projekt.
– Inom våra specialområden erbjuder vi ett flertal olika tjänster såsom, projektledning, programmering och dimensionering, men också tillhörande praktiska tjänster såsom installationer för både hög- och lågspänning, instrumentering samt olika konstruktionsarbeten, berättar Marcus.
– Vårt totalkoncept är vår stora konkurrensfördel – vi erbjuder allt från förstudier till färdiga anläggningar, säger Robin.
– Det innebär att våra kunder får ett tydligare gränssnitt i projekten och ett tryggare genomförande.
I Actemium finner vi således projektledare, ingenjörer och montörer. Tack vare det starka nätverket mellan enheterna i Sverige skapar Actemium den styrka och kompetens som krävs för att vara en stor aktör, samtidigt som det finns en lokal förankring och mångårig erfarenhet av samarbeten med industrierna.

Utmanande projekt
Actemium i Sverige agerar inom samtliga industrisegment som kemi, raffinaderi, VA och infrastruktur, samt energi och landanslutningar (Onshore Power Supply). Bland Stenungsundsenhetens kunder märks flera av de stora aktörerna inom det lokala kemiklustret, så som Borealis, Nouryon, Perstorp och Inovyn. Under åren har Actemium varit involverat i ett flertal nämnvärda projekt.
– Vi deltog bland annat i återställningen efter branden på Borealis 2020 då vi återställde all el och instrumentering. Under 2021 var vi även med och tog fram Borealis nya produktionslinje L153 som nu är i drift, berättar Robin Sundqwist.
Det största projektet på det rikstäckande planet genomförs dock i Skellefteå, där Actemium deltar med en handfull affärsenheter vid byggnationen av Northvolts stora batterifabrik.
– Vi har även större projekt inom infrastruktur på västkusten där vi bland annat har totalåtagande för all el och automation gällande Hisingsbron, berättar Marcus.

Söker personal
För att klara av fortsatt expansion söker samtliga affärsenheter i Stenungsund och Stora Höga efter nya medarbetare. Under 2022 hoppas man tillsätta ett 20-tal elektriker, tekniker, projektledare och instrumentmontörer. Robin berättar att han sedan han tillträdde har förundrats över den industrianda som finns i Stenungsund.
– Kunskapen tycks gå i arv från generation till generation på den lokala arbetsmarknaden, konstaterar Robin som välkomnar inte minst sökande som bor i kommunen, vilket ytterligare skulle stärka bolagets lokala förankring.
Avslutningsvis sitter även Actemium med i Nösnäsgymnasiets programråd och härigenom välkomnar praktikanter.

Intervju: Axel Eriksson