Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En brygga mellan företag och kommunen

Näringsliv Ulricehamn AB fungerar som en brygga mellan företag och kommunen. Verksamhetens uppgift är att skapa en stark näringslivsarena där kommunikation och samverkan är nyckelorden för framgång. Man är även en central aktör inom besöksnäringen och är involverad i många evenemang i kommunen.

Näringsliv Ulricehamn AB, som ofta förkortas som NUAB, sysselsätter sju dedikerade medarbetare med olika kompetenser som kompletterar varandra. Här hittar man bland annat näringslivsutvecklare, kommunikatörer, handelsstrateg och en turistchef. NUAB:s uppgift kan beskrivas enkelt:
– Vi arbetar målinriktat för att främja tillväxt i Ulricehamn, säger Camilla Palm, som är VD för NUAB.

Vad NUAB faktiskt gör är lite mer komplicerat. Vi sätter oss ner med Camilla i mitten av december för att lära oss lite mer om NUAB:s arbete.

En brygga mellan företag och kommunen
Mycket av NUAB:s arbete handlar om att fungera som en brygga mellan företagen och kommunen. Genom att initiera olika nätverk skapar man en plattform för företag att dela erfarenheter och utbyta idéer. Ett praktiskt exempel är insatsen på industriområdena Rönnåsen/Hester, där NUAB samverkade med polisen och företagen för att lösa problem och stärka samhällssäkerheten.
– Vi har öppna dörrar och en stark vilja att stödja alla, från små enmansföretag till stora industrier. Det är viktigt att alla blir hörda och har ett gemensamt mål. Det är så vi driver Ulricehamn och dess näringsliv framåt, säger Camilla.

NUAB samverkar även med kommunen vad gäller kompetensförsörjning. Det är en stor utmaning för arbetsgivarna att hitta rätt kompetenser. Här har man tagit ett helhetsgrepp tillsammans med kommunens SSA-samordnare (samverkan mellan skola och näringsliv) arbetar man redan från tidig grundskola för att skapa nyfikenhet och intresse hos eleverna som ska ge valkompetens mot framtida yrkesval. Det är viktigt med en tidig start och en längre horisont där hållbarhet eftersträvas. Här inkluderas också de eftergymnasiala utbildningarna i nästa steg.
– Vi strävar efter att skapa en stark koppling mellan företagens behov och de kompetenser som utbildningssystemet kan erbjuda, säger Camilla.

NUAB är även en central aktör inom besöksnäringen där tyngdpunkten ligger på att marknadsföra de besöksmål som finns i kommunen och de evenemang som arrangeras. NUAB ska också vara en resurs för turistentreprenörerna och hjälpa till i processen med att ta fram nya produkter och utveckla redan befintliga. Man ska informera entreprenörerna om vad gästerna ställer för krav och vilka förväntningar som finns så att företagen kan utvecklas i rätt riktning. En viktig del i verksamheten är arbetet med evenemang. NUAB stöttar, värvar och arbetar med utvecklingen kring evenemang. Man driver också en helårsöppen turistbyrå där InfoPoints och serviceplatser är ett viktigt komplement till den ordinarie verksamheten.

Öppna armar
Som den första kontakten för etableringar i Ulricehamn är NUAB en nyckelspelare när det kommer till att visa mark och skapa en positiv företagsmiljö.
– Här finns gott om utrymme för mångfald genom att främja samverkan och synergier mellan olika sektorer av näringslivet. De företag som letar efter en plats att etablera sig på eller expandera ska veta att Ulricehamn välkomnar dem med öppna armar och en organisation i ryggen som arbetar för deras framgångar, avslutar Camilla.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler