Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Elektroniska komponenter i teknikens framkant

Medicinsk utrustning, telekommunikation och industriell kommunikation är bara några av de områden som företaget Encitech riktar sig mot. Encitech är en expert på konstruktion, tillverkning och distribution av elektroniska komponenter, och servar en kundkrets som sträcker sig över hela världen.

Encitech är ett svenskt företag med fyra decennier bakom sig avseende konstruktion, tillverkning och global distribution av elektroniska komponenter, företrädesvis i form av kåpor och kontaktdon för både kabel och kretskort.
– Vi erbjuder våra egentillverkade produkter under vårt eget varumärke via direktförsäljning och återförsäljare runt om i världen, och är dessutom en framstående distributör för flera välkända varumärken. Vi har med andra ord en bred produktportfölj som attraherar kunder i ett flertal olika branscher, berättar Michael Ahlgren, VD för Encitech, och nämner att bolagets produkter och lösningar står att finna i bland annat järnvägssystem, industriella applikationer, medicinskteknisk och militär utrustning, telekommunikation och i den marina branschen.

Varierande uppdrag
På Encitechs tekniska avdelning designar man de specialanpassade produkter och lösningar som kunderna efterfrågar. Det kan handla om kontakter för signal och strömförsörjning för kabel och kretskort. Företaget har nära samarbeten med flera globala aktörer, bland andra Amphenol, Anderson Power och Bel Stewart.
– För HMS här i Halmstad ska vi tillsammans med en samarbetspartner leverera RJ45-uttag till deras Anybus-moduler. Nyligen gjorde vi specialanpassningar mot en japansk kund för vilken vi designade en helt ny kåpa efter kundens specifikationer. Vi har designat en specialkåpa till signalsystem för tåg. Ett större projekt utförs även för en marin aktör där vi ska leverera olika kablage för fartyg, berättar Michael Ahlgren.
Han lyfter fram företagets pålitlighet, flexibilitet och höga tekniska kunskapsnivå som tydliga konkurrensfördelar. Encitech tar ett helhetsgrepp kring design och utveckling samt produktion via sina partners.
– Vi har alla funktioner. Det är förstås en styrka i kombination med vår breda produktportfölj, vilket byggt en kundkrets som sträcker sig över hela världen, säger Michael och tillägger att man med sitt lager i Halmstad säkerställer konkurrenskraftiga ledtider.

Expansionsfas
Encitech grundades 1974 och är sedan 2019 en del av Beijer Tech. Bolaget har haft en mycket god utveckling de senaste åren och bygger nu vidare med nyrekryteringar och större lagerutrymme.
– Det är förstås en stor fördel att ingå i en större koncern samtidigt som vi kan bibehålla vår flexibilitet som ett mindre företag, säger Michael Ahlgren som stortrivs i sin yrkesroll.
Bolaget sysselsätter idag 20 anställda, men Michael är tydlig med att personalstyrkan måste förstärkas eftersom man befinner sig i en expansionsfas.
– Vi söker mer eller mindre ständigt efter kompetenta personer. Framöver kommer vi att behöva förstärka på flera avdelningar. Jag räknar också med att vi framöver kommer att behöva större lokaler. Vi vill fortsätta växa, konstaterar Michael Ahlgren.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson