Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Effektiva system för lagerhantering och logistik

Ett samarbete med Weland Lagersystem AB effektiviserar produktionen. Allt fler upptäcker fördelarna med att ha en stabil leverantör av lösningar för lagerhantering och logistik i ryggen. Rätt produkter på rätt plats, lyder filosofin i Weland där man erbjuder allt från helautomatiserade lösningar till pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Weland Lagersystem AB ingår i Weland AB och står för ett helhetskoncept kring lagerhantering och logistik som effektiviserar produktionen hos företagets kunder. Bolagets VD, Björn Karlsson, utvecklar:
– Man kan säga att vi hjälper våra kunder att anpassa sin verksamhet efter ett ständigt ökande tempo i samhället och näringslivet. Det handlar om att bli effektivare och här kan vi dra vårt strå till stacken, förklarar Björn och lyfter fram bolagets produktutbud i form av helautomatiserade lagerlösningar till pallställ, grenställ och utdragsenheter.
Hissautomater är dock företagets främsta produkt. Med hjälp av dessa komprimeras kundens lager till en mindre yta, samtidigt som de snabbar på plockhastigheten. Man sparar golvyta genom att i stället lagra på höjden.
– Våra kunder påpekar att de måste automatisera för att kunna tillgodose de krav på hastighet som marknaden ställer idag. Våra hissautomater erbjuder ett flertal olika fördelar utöver minskad lageryta och ökad plockhastighet, såsom förbättrad ergonomi, förenklad investering, skyddad godsmiljö, samt ordning och reda. Samtidigt får kunden full kontroll över den aktuella lagerstatusen, poängterar Björn Karlsson.
Welands hissautomater anpassas efter varje företags lokaler för att man på minsta möjliga golvyta ska erhålla största möjliga lagringsvolym. Höjden kan variera från 3 till 16 meter och payback-tiden blir nästan alltid mindre än tre år. I vissa fall till och med mindre än ett år.

Utbildningar, eftermarknad och service
Weland Lagersystem AB erbjuder också utbildningar kring maskinsystem och lösningar för såväl kunder som återförsäljare. Man tar härutöver ett helhetsansvar kring eftermarknad och service.
– Våra kunder ska alltid känna sig trygga. Vi erbjuder eftermarknad och servicetjänster i samtliga länder där vi verkar, och jobbar utefter filosofin att aldrig etablera verksamhet i ett land där vi inte kan stå för helheten, betonar Björn Karlsson.
Tvåbarnspappan Björn har under i hela sitt yrkesverksamma liv jobbat med försäljning. Han stortrivs i VD-rollen på Weland Lagersystem och kan konstatera att företagets kunder uppskattar bolagets kundanpassade lösningar och det faktum att man jobbar med svensktillverkade produkter.
– De värdesätter också att vi står för helhetslösningar från konstruktion och tillverkning till försäljning och utbildning med service och underhåll. Det gör att kunden bara behöver ha kontakt med en enda aktör genom hela processen, poängterar Björn.
För närvarande agerar Weland i 27 länder med många globala kunder, såsom Rolls och Tetrapak.

Höga ambitioner
Enligt Björn Karlsson har framtiden för Weland Lagersystem aldrig sett mer ljus ut. De närmsta åren räknar man med omfattande expansion som lär innebära att omsättningen blir flera gånger större än idag.
– Vi kommer fortsätta investera i samtliga affärsverksamheter och jobbar med ambitionen att etablera oss i ännu fler länder. Målet är att bli en världstäckande aktör i takt med att vi fortsätter utveckla såväl oss själva som vårt sortiment.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson