Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Digitala tjänsten UE-kedja ska ge säkrare byggarbetsplatser

NCC har tillsammans med företaget Infobric tagit fram den digitala tjänsten UE-kedja som gör det enklare att överblicka vilka underentreprenörer som är verksamma på byggarbetsplatser, och vem som anlitat vem. Nu testas tjänsten på två pilotprojekt inom NCC.

– Vi har ofta många olika leverantörer på våra arbetsplatser som i sin tur anlitar underentreprenörer, särskilt vid våra större projekt. Som huvudentreprenörer ser vi ibland långa kedjor av underleverantörer och där har vi sett ett behov att, på ett enklare sätt än idag, få en bättre överblick. För oss handlar det om att få en transparens, kunna ta ett helhetsansvar och därigenom få säkrare arbetsplatser, säger Björn Björling, HR-specialist på NCC.

Bättre kontroll
Idén till tjänsten fick Björn Björling, ansvarig på NCC för ID06, en legitimation inom byggbranschen, efter att tillsammans med några kollegor gjort en kartläggning över vilka leverantörer som fanns på byggarbetsplatserna. De såg att även om det fanns uppgifter om vilka underentreprenörer som NCC anlitat så var det svårt att enkelt få en överblick. Samtidigt ville de undvika att lägga mer arbete på projektets platsledning.
NCC tog idén till Infobric, som levererar lösningar för personalliggare, inpassering och skalskydd på byggarbetsplatser, som nappade. Infobric utvecklade sedan utifrån idén den digitala tjänsten UE-kedja i tät dialog med NCC.
– I den digitala tjänsten UE-kedja registrerar leverantören vilka underleverantörer de i sin tur anlitar. Platsledningen får då enkelt kontroll på vem som arbetar för vem på arbetsplatsen till en mycket lägre arbetsinsats än tidigare, säger Björn Björling.

Givande samarbete
– Infobric har under längre tid haft en lösning för tjänsten UE-kedja på ritbordet, och när NCC presenterade sina idéer för oss var tajmingen perfekt. Vi har haft ett givande samarbete under projektet, där NCC:s bidrag genom idéer och insikter varit till stor hjälp, säger Björn Svennenfors, Chief Technology Officer på Infobric.
Sedan en tid tillbaka testas tjänsten på bygget av NCC:s nya kontor Navet i Uppsala samt på NCC:s projekt för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Källa: ncc.se