Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Digitala ID-kort betydligt säkrare än fysiska om rätt kontroll görs

Freja eID Group AB ger ut ett digitalt ID-kort via den digitala ID-plånboken Freja, som också innehåller en statlig och EU-godkänd e-legitimation. I takt med att användningen av digitala ID-kort ökar måste också de som kontrollerar ID-handlingen vara medvetna om de kontrollmekanismer som finns. Möjligheten att enkelt kontrollera äktheten är själva syftet med ett digitalt ID jämfört med ett fysiskt ID-kort.

Precis som med fysiska ID-handlingar förekommer förfalskningar av digitala ID-kort. Detta förekommer framför allt bland ungdomar som skapar ”falskleg” för att köpa tobak och alkohol. Till skillnad från fysiska ID-handlingar kan digitala ID-handlingar enkelt verifieras i realtid viket kraftigt försvårar missbruk av den digitala ID-handlingen.

Enkelt att kontrollera
Ett digitalt ID-kort från Freja kan kontrolleras på två olika sätt; antingen genom att QR-koden i ID-skärmen skannas med en annan Freja-app eller genom att användarens personnummer skrivs in i portalen kontroll.frejaeid.com. Vid kontrollen visas en tresiffrig kod i användarens digitala ID. Samma kod ska visas i kontrollantens app eller kontrollportal.
Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
– Att använda de kontrollmekanismer som finns måste vara en självklarhet för butiksägare, krögare och andra som ju faktiskt har ett legalt ansvar att säkerställa åldern vid försäljning av tobak och alkohol. Att upptäcka en förfalskad fysisk legitimation kan vara näst intill omöjligt, men att kontrollera Frejas digitala ID är enkelt. Genom att sprida kunskap om detta hoppas vi att fler börjar använda de kontrollmekanismer som finns. Det är ju faktiskt brottslig att förfalska en ID-handling.

Källa: Freja eID Group