Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Det goda ryktet präglar Basims entreprenadfirma

Medarbetare på BABS Entreprenad jobbar p fundament.

Man kan komma långt med ett gott rykte, det är BABS Entreprenad ett gott exempel på. Basim Aziz och hans medarbetare jobbar med ett stort kvalitetsfokus och lyhördhet inför kundens önskemål när man utför allt från enklare markarbeten till kompletta totalentreprenader för både privatpersoner och företag.

Basim Aziz är uppväxt i en entreprenörsfamilj inom plattläggning och stensättning. För snart tio år sedan kom han till Sverige och började utbilda sig till grävmaskinist parallellt med SFI. Efter bara något år fick han jobb på en grävfirma i Alingsås, där han efter bara tre månader blev arbetsledare och därefter chef och kvalitetsansvarig. Efter att ha studerat företagsekonomi startade han den egna firman BABS Entreprenad 2017.
– Då hade jag sparat ihop till min första grävmaskin och fick genast ett dräneringsjobb i Torslanda. Kundens granne ville anlägga en 40 meter lång väg. Jag fick även detta jobb och använde schaktmassorna till att fylla ut tomten. Jag köpte en dumper för ändamålet och anlitade en praktikant från Yrkesakademin. Han är anställd hos mig än idag, berättar Basim.
Kunderna i Torslanda blev så nöjda att de rekommenderade BABS Entreprenad i områdets Facebook-grupp. Därmed hade Basim cementerat ett gott rykte, vilket ledde till ännu fler uppdrag.

Brett tjänsteutbud
BABS Entreprenad åtar sig allt från enklare jobb till stora totalentreprenader i samarbete med andra aktörer. Det kan handla om dräneringsarbeten, grund- och avloppsarbeten, schakt och planering, stenläggning, murning och anläggning av gräsmattor.
– Jag fick bland annat återkomma till min första kund med uppdraget att planera hela tomten med stensättning, gräsmatta, odlingsytor, rabatter, gångar och murar. Jag är alltid noga med att återställa marken jag har jobbat på så nära ursprunget som möjligt, säger Basim och tillägger att han även åtar sig snickeriarbeten och innehar våtrumscertifikat.

Kvalitet och noggrannhet
BABS Entreprenad vänder sig till både privatpersoner och företag. Hög kvalitet och noggrannhet, liksom konkurrenskraftiga priser är konkurrensfördelar som Basim gärna framhåller.
– Jag är något av en perfektionist, allt ska bli ordentligt gjort på ett korrekt sätt och med hänsyn tagen till omgivningen, understryker Basim.
Han har idag tre anställda men planerar att under nästa år utöka personalstyrkan med ytterligare två personer och maskinparken med en ny grävmaskin. BABS Entreprenad verkar över hela Storgöteborg med kranskommuner. Nyligen avslutades ett omfattande dräneringsjobb för en bostadsrättsförening i Majorna.

Intervju: Lars Nordin
Text: Örjan Persson