Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bysågen i Olsäter lever vidare i modernt format

Det har funnits en bysåg i Olsäter sedan tidigt 1900-tal. 1979 togs verksamheten över av Sven Olsson och hans son, Per. Idag har man även en bygghandel med fullt sortiment. Sedan början av 00-talet har man varit anslutna till byggvarukedjan Bolist.

Olsäter är en småort i Forshaga kommun. Det har funnits en bysåg här sedan tidigt 1900-tal. 1979 togs verksamheten över av Sven Olsson och hans son, Per, som är den som driver verksamheten sedan en tid tillbaka.
– Pappa är officiellt pensionerad, men han spenderar fortfarande mycket tid på anläggningen, säger Per med ett leende på läpparna.

Kärnverksamheten lever kvar än idag med tillverkning av trä i alla dess former, speciellt hyvlade lister och paneler. Kunderna består av både privatpersoner och företag och kommer främst från Forshaga och närliggande Munkfors. En del av kunderna är tyskar och holländare, som har sommarstugor i de mer sparsamt befolkade delarna av Värmland, som vänder sig till Olsäter Såg när de letar efter något speciellt.

Specialiserat hyvleri
Olsäter Såg är kända för att vara specialiserade på att ta fram plank som är längre än konkurrenternas. Man kan leverera plank på upp till 10-11 meter.
– Brädorna är ofta måttbeställda och hyvlade efter kundens behov, berättar Per.

Bolist
Olsäter Såg har även en bygghandel med fullt sortiment i anslutning till sin hyvleri-anläggning. Sedan början av 00-talet är man anslutna till den rikstäckande byggvarukedjan Bolist, som är Sveriges största bygg- och järnvaruhandel, med över 200 lokalt anknutna butiker från norr till söder, som sysselsätter cirka 1500 medarbetare. Sedan ungefär ett år tillbaka är Bolist en del av Mestergruppen, som även innefattar XL Bygg och Järnia. Det finns många fördelar med att vara anslutna till en stor byggvarukedja. Den främsta fördelen är att man sällan saknar varor.
– Vi får leveranser från ett centrallager i Helsingborg två gånger i veckan, säger Per.

För att kunna vara flexibla gentemot sina kunder, har Olsäter Såg en egen lastbil, som gör att de kan ombesörja leveranser till sina kunder om det behovet finns.

Mycket byggande under pandemin
Under det senaste räkenskapsåret ökade Olsäter Såg sin omsättning, som gick från 15 till 20 miljoner kronor. Per menar att detta har en del att göra med pandemin, då den har ökat folks benägenhet att bygga ut och bygga om. Men han tror att det beror minst lika mycket på att Olsäter Såg har presterat på hög nivå väldigt länge.
– De anställdas långa yrkeserfarenhet och möjligheten att ta fram specialbeställda lösningar har varit gynnsamt för oss över tid, säger han.

Planerna de närmaste åren är att bygga ut butiksdelen. För tillfället söker man inte personal, men det finns alltid plats för morgondagens medarbetare att skaffa sig yrkeserfarenhet.
– Vi välkomnar gärna praktikanter, säger Per.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Andreas Ziegler