Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Byggelement storsatsar – investerar 450 miljoner och dubblar kapaciteten

Byggelement Katrineholm

Byggelement gör sin största satsning hittills för att automatisera tillverkningen av betongelement och halvera cementbehovet. 450 miljoner kronor investeras i utbyggnad av anläggningarna i Ucklum och Hallstahammar. Tekniksprånget från manuellt till automatiserat innebär att kapaciteten på tillverkning av väggar och bjälklag fördubblas.

– Vi har höga ambitioner när det gäller både hållbarhet och automatisering av verksamheten, säger Carl Rülcker, VD på Byggelement, ett bolag inom Peabkoncernen.
– Med den här satsningen kan vi ytterligare minska klimatavtrycket genom ökad användning av alternativa bindemedel i vår betong.
I Hallstahammar kompletteras tillverkningen av bjälklag med en helt ny fabrik för tillverkning av både inner- och ytterväggar. På motsvarande sätt satsar man nu i väggfabriken i Ucklum, utanför Stenungsund, på tillverkning av bjälklag. Därigenom blir fabrikerna på båda orterna kompletta leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden.
Genom satsningen implementeras marknadens mest högteknologiska och industrialiserade process för att kunna möta kundernas krav gällande pris och prestanda. Samtidigt kan de kompletta anläggningarna på ett smidigare sätt förse större marknader med produkter för både bostadsbyggande och kommersiella fastigheter. På så sätt minskar även behovet av import av betongelement från utlandet.

Nya arbetstillfällen
I Hallstahammar nyanställs mellan 40 och 50 personer och i Ucklum skapas ett 20-tal nya arbetstillfällen. Det handlar om industrioperatörer som kommer att tränas upp internt inom ramen för produktionen och med senior handledning.
Carl Rülcker är optimistisk inför kundernas reaktioner:
– Vi ligger helt rätt i tiden och vi täcker in viktiga geografiska områden. Att satsa på att ytterligare minska klimatavtrycket gör oss konkurrenskraftiga. Med ny teknik kommer vi att kunna producera betongelement med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard och säkerställa vårt försprång inom klimatförbättrad prefabproduktion.
Hela investeringen beräknas vara genomförd i början av 2024. Först genom färdigställande i Ucklum hösten 2023 följt av Hallstahammar vid årsskiftet 2023/2024.
– Jag är stolt över att vi som verksamhet får möjlighet att driva igenom den här förändringen, säger Carl Rülcker. Det är ett bevis på att det vi gjort hittills burit frukt och skapat förtroende hos både ägare och marknad.

Källa: Byggelement