Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Brinner för andras företag

YstadÖsterlen Revision AB har hjälpt företag i området runt Simrishamn och Ystad att förvalta sin ekonomi i tre generationer. Man är med sina kunder från uppstart till förvaltning till avslut. Många av kunderna är ägarledda och familjeägda företag, som brinner för sin verksamhet. YstadÖsterlen Revision brinner, i sin tur, för sina kunders verksamhet; det personliga engagemanget är det viktigaste man har.

YstadÖsterlen Revision är en revisionsbyrå som har funnits i någon form i många år. Somliga av kunderna har man haft i tre generationer. Sedan 2010 ägs och drivs företaget av Sven-Olof Larsson. Man började med ett kontor i Simrishamn och tog över ytterligare ett kontor i Ystad 2012. Sven-Olof har vissa likheter med sina kunder, då många av kunderna består av ägarledda företag, men även av familjestyrda företag.
– Våra kunder har ett stort engagemang för sina verksamheter. De brinner för sina företag, så då måste vi också göra det, säger Sven-Olof.

Med hela vägen
YstadÖsterlen Revision sysslar huvudsakligen med löpande redovisning, bokslut, deklarationer, revision och, viktigast av allt, konsultation. Den viktigaste uppgiften man har är att stötta sina kunder i de ekonomiska aspekterna. Man brukar säga att man är med sina kunder i allt från uppstart till förvaltning till avslut. YstadÖsterlen Revision jobbar bland annat mednystartade verksamheter, som behöver hjälp med att styra upp rutiner när det kommer till ekonomin.
– I vissa fall är vi de enda de kan bolla tankar med. Det ansvaret försöker vi förvalta. Det klarar man bara av med ett genuint personligt engagemang, säger Sven-Olof.

Personligt engagemang
Mindre företag drivs av människor som ofta har en bra affärsidé och kompetensen som krävs för att göra ett bra jobb. De ekonomiska aspekterna kan dock kännas överväldigande för många. Ekonomisk rådgivning handlar mycket om att kunden ska känna sig trygg. Och man känner sig alltid tryggare om man känner att det finns ett personligt engagemang hos revisionsbyrån man vänder sig till.
– Det personliga engagemanget är det viktigaste vi har. Där är det, så klart, medarbetarnas dagliga arbete som spelar den avgörande rollen, säger Sven-Olof.

YstadÖsterlen Revision har lagt mycket tid och energi på att rekrytera personal som inte bara är mycket kunnig, utan som också har rätt attityd, det vill säga ett personligt engagemang.
– Utan bra personal har man ingenting. När man är 23 personer i en verksamhet är det ingen one man show. Personalen här är verkligen fantastisk, säger Sven-Olof.

På YstadÖsterlen Revision gör man en del kundattitydmätningar, så att man kan försäkra sig om att kunderna känner att de får den hjälp de behöver.
– Vi har även anställt en verksamhetsledare för att kunna effektivisera organisationen. Det är något som kommer att vara positivt och utvecklande för organisationen och som i slutänden också kommer våra kunder till godo, säger Sven-Olof.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler