Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bredden är spetsen i anrik elfirma

Elektriker från Elektro-Pär jobbar med en panel.

I mer än 70 år har Elektro-Pär för företag och invånare i och kring Ödeshög varit synonymt med professionella elinstallationer. Företaget jobbar härutöver med allt från belysning, datanätverk och laddstolpar till luftvärmepumpar och solceller, och driver dessutom två butiker med breda sortiment.

Elektro-Pär AB har funnits i Ödeshög i mer än 70 år. Det grundades av Pär Karlsson vars dotter Eva länge arbetade i företaget ända tills hon gick i pension för några år sedan. 2018 såldes verksamheten till Anders Ljung och kollegan Markus Johansson som sedan dess för de stolta traditionerna vidare.
– Idag är vi 18 anställda och expanderar kontinuerligt. Det gör att vi mer eller mindre ständigt söker efter nya, kunniga medarbetare, säger Anders Ljung som ser just personalen som företagets ansikte utåt.
– Våra medarbetare är oerhört kompetenta och lojala. De vill alltid hålla en hög standard, leverera bra service och leva upp till sina värderingar.

Moderna energilösningar
Anders Ljung menar att det är företagets bredd som är dess spets när vi talar om Elektro-Pärs konkurrensfördelar. De utför förstås traditionella el- och belysningsinstallationer av alla de slag, bland annat i samband med nybyggnation, men har härutöver ytterligare ett flertal arbetsområden, inte minst avseende moderna energilösningar. Luftvärmepumpar är en sådan, solceller en annan.
– Luftvärmepumpar har blivit alltmer populära tack vare de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna. Vi erbjuder rådgivning, installation och service, och detsamma gäller solceller. Vi besöker kunden på plats, mäter, räknar och lämnar därefter en offert. Även beträffande solceller ökar efterfrågan hela tiden, konstaterar Anders Ljung och påminner om det teknikavdrag på 15 procent som omfattar installationer av solceller.
Ytterligare en tjänst som efterfrågas alltmer är montering av laddstolpar för elbilar för både företag och privatpersoner. Även här finns ett grönt teknikavdrag på hela 50 procent som privatpersoner kan använda sig av.

Två butiker
Beträffande datanätverk handlar det bland annat om att installera fiber i hyresfastigheter, vilket man bland annat gjort i ett projekt som omfattade tio lägenhetshus. Dylika installationer blir också vanligare på industrier i takt med att fler och fler maskiner kopplas samman med det befintliga nätverket. För industrier installerar Elektro-Pär också passersystem. Här saluför man såväl enkla som mer avancerade varianter. Elektro-Pär erbjuder också jour, dygnet runt alla årets dagar, samt driver två butiker – den 40 år gamla butiken i Ödeshög samt en nyöppnad i Gränna.
– Vi har utvecklat och anpassat sortimentet i våra butiker efter rådande efterfrågan och kundernas behov, vilket gör att vi står för ett brett utbud med allt från lampor och köksredskap till dammsugare och vitvaror, upplyser Anders Ljung.
Han berättar att företagets upptagningsområde i huvudsak sträcker sig över Tranås, Gränna, Ödeshög och Vadstena med omnejd. Elektro-Pär stod bland annat för elinstallationerna i Narr Chocolates anläggning och företaget jobbar även på uppdrag av Ombergs Golf.
– Vi kan åta oss många olika typer av uppdrag tack vare att våra medarbetare är specialister inom sina respektive områden. Vi håller vad vi lovar, service är A och O för oss, avrundar Anders Ljung.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson