Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Breda tjänster i klassisk elfirma

Privatpersoner, byggföretag, lantbruk och industrier – Rickarums Elektriska AB:s kundkrets är lika bred som verksamheten. Ägaren Emil Svensson och hans medarbetare har lång erfarenhet av allehanda elinstallationer och rycker in i samband med allt från köks- och badrumsrenoveringar till lösningar för automatiserade stallmiljöer.

Det var nuvarande ägaren Emil Svenssons far som startade Rickarums Eletriska AB, det som i folkmun benämns som Rickarums El, 1979. Sedan fem år tillbaka driver Emil verksamheten som kretsar kring insatser i samband med både nybyggnation och renovering.
– Vi gör i princip allt inom el, säger Emil.
– Under senare tid har det blivit en hel del större jobb i samband med nybyggnation av bostadsområden, men vanligtvis blir det också många jobb i enstaka hus. Beträffande renovering rycker vi ofta in vid köks- och badrumsrenoveringar, vanligtvis som underentreprenör åt en snickare.
Emil berättar vidare att det härutöver blir en del uppdrag i stall där man till exempel installerar automatiserade robotsystem med tillbehör. Belysning på idrottsplatser, i ridhus och idrottshallar är en gren där Rickarums El står för prisvärda lösningar, och det blir allt vanligare med installationer av laddboxar. Företaget förfogar över en lift för insatser på hög höjd, vilken också hyrs ut till både privatpersoner och företag.

Goda samarbeten
Verksamheten utgår från Vä, strax utanför Kristianstad.
– Vi valde att flytta hit för tre år sedan eftersom vi ville komma närmare våra kunder och i ännu högre utsträckning kunna erbjuda snabb service, men också för att det blir miljömässigt mer hållbart. Idag utför vi uppdrag över hela Skåne och Blekinge, säger Emil Svensson och berättar att företaget just nu är involverat i dess största projekt någonsin.
I Åhusvång utför Rickarums Elektriska samtliga elinstallationer när ett helt nytt bostadsområde växer fram.
– Vi har genom åren utvecklat många goda samarbeten lokalt, vissa av dem servar vi varje vecka. Vi har hittat ett koncept som funkar där vi i rollen som underentreprenör planerar och utför våra insatser på ett bra sätt. Halvdana insatser är inget för oss, vi säkerställer att allt blir som kunden har tänkt sig, säger Emil.

God utveckling
Emil har sju anställda som han beskriver som mycket ansvarstagande gentemot både honom själv och företagets kunder. Sedan han tog över har personalstyrkan utökats med en eller två elektriker om året, vilket är ett resultat av att utvecklingen har varit god i företaget.
– Vi har byggt upp ett gott rykte under lång tid och alltid lyckats hantera den växande efterfrågan, säger Emil som gillar de utmaningar han ställs inför och att lösa sina kunders problem.
Han tror på en fortsatt god utveckling för företaget och spår att behovet av de tjänster man erbjuder kommer att öka i takt med att samhället automatiseras alltmer.
– Vi ser till exempel en växande trend kring belysningsstyrning, allt fler vill kunna styra sina hem via telefonen. Här gäller det för oss att hålla oss uppdaterade.
Emil konstaterar att det mesta pekar uppåt, men poängterar samtidigt att ambitionen är att inte växa för snabbt.
– Vi ska ta det lugnt och anpassa oss efter den efterfrågan som råder. Viktigare är att stå för noggranna insatser, då växer vi automatiskt i en takt vi kan hantera.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson