Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Att byta tak är en klok investering

Att byta tak kan vara en synnerligen god investering för framtiden. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Skånska Tak Entreprenad AB där man jobbar med allt från gårdsbjälklag till att lägga tak på stora industribyggnader. Här arbetar man med tätskikt och takpapp som inte bara är hundra procent återvinningsbara, utan också har en livslängd på upp till 50 år.

Skånska Tak Entreprenad grundades för snart 40 år sedan och sysselsätter idag ett 40-tal anställda under ledning av VD Mårten Persson. Vi träffar honom på anläggningen i Sjöbo där han presenterar företagets breda koncept.
– Vi jobbar med allt från takterrasser och gårdsbjälklag till att lägga tak på industribyggnader, villor och garage. Vi jobbar med isolering och tätning och allt annat som behövs för att ett tak ska hålla tätt.
Mårten berättar att de använder sig av en specialproduktsigneradDerbigum som tillverkar tätskikt ochtakpapp som är hundra procent återvinningsbara och har en exceptionellt lång livslängd påupp till 50år, vilket gör den lämpad för svårare konstruktioner. Och det är just de mer komplicerade konstruktionerna som är Skånska Taks absolut största styrka.
– Kvalitet är det viktigaste när man jobbar med tak. Det är det vi vill att våra kunder ska förknippa oss med – kvalitet rakt igenom. Vi erbjuder dessutom en tätskicksgaranti på 20 år på alla våra jobb, upplyser Mårten Persson.

Ungt och rutinerat
Skånska Tak utför även de snickeriarbeten som krävs i samband med takarbeten. I personalstyrkan finns åtta snickare som, liksom sina kollegor, besitter mycket stor kunskap och kompetens, vilket gör att företaget kan åta sig riktigt stora projekt.
– Ju svårare desto bättre, brukar vi säga. En del av våra medarbetare har varit oss trogna i 35 år vilket gör att vi besitter stor kunskap avseende projektledning, men också i utförandeledet. Här råder också en god sammanhållning då vi jobbar som ett team, säger Mårten som uppskattar mixen av ungt och rutinerat.
– Det skapar en perfekt dynamik när vi kan förena erfarenhet med lite fart och fläkt. Det har också bidragit till medarbetarnas höga arbetsmoral, det råder ett gediget kvalitetstänk genom hela ledet, man märker att de vill lämna ett gott arbete efter sig, säger Mårten och får medhåll av kollegan och projektledaren Jonas Flyckt:
– Vi säljer trygghet. När vi har gjort något, då kan man glömma det i 40 år – så pass bra håller det.

Egen takskola
Skånska Tak samarbetar med flera av de stora byggentreprenörerna i Sverige. Arbetsområdet sträcker sig över hela Skåne, företrädesvis trakterna kring Malmö och Lund, men man utför också uppdrag i både Blekinge och Halland. Mårten Persson konstaterar att omsättningen har vuxit kraftigt i bolaget under senare år i takt med att företaget har kunnat åta sig allt större projekt. Nyligen lade man till exempel takpannor på Österportskolan i Ystad. Ambitionen är att fortsätta växa men Mårten betonar svårigheterna med att få tag i personer med den rätta kompetensen. Lösningen har blivit att Skånska Tak driver sin egen takskola.
– Vår ambition är att bli marknadsledande i Skåne. Vi behöver nödvändigtvis inte bli störst, bara bäst och med ett tydligt kvalitetsfokus. Vägen dit går ofta genom de mer komplicerade uppdragen, det är där vi som bäst kommer till vår rätt, säger Mårten Persson.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson