Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Alla byggprojekt måste bli rätt från början

Såväl små som stora byggprojekt har en och samma utgångspunkt – det måste bli rätt från början. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i företaget Projektallians som tar ett helhetsgrepp kring en byggprocess. Därmed garanteras byggaren att projekt- och byggledningsarbetet blir komplett, vilket blir en trygghetsfaktor under hela byggprojektet.

I Projektallians i Sverige AB finns lång erfarenhet och bred kompetens kring hela byggprocessen – från ombyggnadsprojekt till stora nybyggnadsprojekt. Bolaget verkar i konsultrollen, framför allt avseende projekt- och byggledning, men även beträffande sunda inomhusmiljöer, och vänder sig till fastighetsägare, byggföretag och kommuner i hela Östergötland. VD:n och ägaren Dennis Kinneteg, med ett förflutet i byggbranschen sedan 1997, startade bolaget 2004 och gav det sitt nuvarande namn fem år senare.
– Vi vill alltid vara med i ett så tidigt skede som möjligt i en byggprocess, där vi till exempel kan samordna olika resurser och ta fram handlingar som ska gälla under arbetets gång. Vi är beställarens projektledare och ombud och tar ett övergripande ansvar för projektet, inte minst avseende upphandlingar av entreprenader inom olika områden. Vi utvärderar olika aktörer och ser till att avtal skrivs på ett korrekt sätt. När produktionen sedan startar träder ofta en byggledare in och är mer fysiskt på plats under byggprocessen, men projektledaren finns alltid med som aktivt stöd under hela projektet, berättar Dennis Kinneteg.

Varierande projekt
Projektallians har genom åren varit delaktigt i en mängd olika byggprojekt. Dennis nämner bland annat arbetet i Sandbyhov i Norrköping där ett omfattande byggprojekt innefattade både ny- och ombyggnationer av ett äldreboende, tre skolbyggnader, sporthall, bostäder, vårdcentral, folktandvård och apotek. Just nu jobbar man med en nybyggnation av Smedbyskolan med tillhörande sporthall på uppdrag av Norrköpings kommun, vilken ska vara klar 2024, samt en om- och tillbyggnation av krematoriet i Norrköping för Svenska kyrkan. I samtliga dessa projekt agerar Projektallians i rollen som projekt- och byggledare men även fuktsakkunniga och kontrollansvariga enligt PBL.
– Vi har lång erfarenhet av arbete i högteknologiska miljöer, till exempel sjukhus, bostäder, äldreboenden och skolor. Våra unika kompetensområden innebär att projekt- och byggledningsdelen samt fuktsakkunnigdelen blir komplett och skapar trygghet för byggherren när allt blir rätt från början, poängterar Dennis.

En expert på fuktsäkert byggande
Projektallians besitter även specifika kunskaper inom fuktsäkert byggande. I företaget finns fyra fuktsakkunniga och diplomerade personer från Lunds Universitet, vilka utför fuktprojektering och uppföljning under produktionen. Detta görs i syfte att eliminera risken för framtida skador i nyproducerade byggnader.
– Idag uppskattar man att skador som är relaterade till fukt uppgår till 110 miljarder svenska kronor per år. Det finns alltså stor anledning för branschen att ta dessa frågor på allvar. Vi är på väg dit men vi har en bra bit kvar, poängterar Dennis.
Han berättar i sammanhanget att företaget nyligen har lanserat en ny, egenutvecklad app för fuktmätning i betong. Den följer RBK-systemet och gör att felskrivningar och felavläsningar minimeras, samtidigt som det bidrar till ökad kvalitet avseende såväl fältarbete som dokumentation. Appen lanserades i november 2021 och har redan fått en hel del uppmärksamhet.
– Våra kunder uppskattar över lag vår höga kunskapsnivå och den långa erfarenhet vi representerar, konstaterar Dennis Kinneteg som tror på fortsatt expansion för Projektallians i Sverige AB.
– Vår vision är att öppna ett nytt kontor i någon av kranskommunerna. Det är ett led i vårt långsiktiga arbete.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson