Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ahlsell gör proffsens jobb enklare

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver man utvecklingen framåt tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, i kombination med specialistkunskap och logistik i världsklass, tar Ahlsell på sig uppgiften att göra proffsens vardag enklare.

Ahlsells stående ambition är att erbjuda professionella användare tillgång till ett brett sortiment och relaterade tjänster inom VA, VS, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg och maskiner, samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. I det omfattande sortimentet finns produkter från ledande leverantörer samt Ahlsells egna varumärken. Därmed är bolaget alltid rustat för att möta sina kunders högt ställda krav och tillgodose deras behov. Ahlsell ska, som man uttrycker det, göra det enklare att vara proffs.
Det är förstås också utgångspunkten i Ahlsell i Göteborg där vi träffar Jon Svensson som är chef för tjänstelogistik i Sverige. Han berättar att han har arbetet inom logistik i hela sitt yrkesverksamma liv och att byggandet av Nordens högsta hus, Karlatornet i Göteborg, i mångt och mycket utgjorde startskottet för Ahlsell beträffande tjänstelogistik. Här har, framhåller Jon, Ahlsell utvecklat ett mycket starkt och vinnande koncept.

Last Mile Perfection
Till Ahlsells terminal i Göteborg kommer material från samtliga bolagets leverantörer. Materialet samlastas på ett fordon som levererar produkterna på plats för det aktuella projektet.
– Vi strävar efter att ha en hög fyllnadsgrad och rätt lossningsförutsättningar för att kunna vara flexibla mot våra kunder och leverera i rätt tid enligt deras önskemål. Vi jobbar enligt Last Mile Perfection-filosofin, vilket uppskattas av byggbranschen och innebär att materialet anländer till projekten i den takt de ska användas, förklarar Jon Svensson.
Han berättar att fordonen Ahlsell använder är fossilfria och är antingen eldrivna eller går på HVO. De är även försedda med bakgavellift och kran.
– Vårt koncept erbjuder med andra ord hållbarhet för kunden i tre dimensioner – ekonomi, miljö och säkerhet. Projekten minskar risken för avvikelser och därmed onödiga utgifter kopplade till material och materialhantering, samtliga leveranser är fossilfria, samtidigt som det blir färre anlöp mot projektet då materialet samlastas på terminalen med hög fyllnadsgrad, och säkerheten ökar när det blir färre transporter till projektet. Det är positivt för både arbetsplatsen och närområdet i samhället. När mindre volymer material lagerhålls innebär det dessutom större arbetsytor för yrkesarbetarna, påpekar Jon Svensson.

Ahlsell-flaken
Jon lyfter i sammanhanget också fram de uppskattade Ahlsell-flaken som de själva tillsammans med deras samarbetspartner JH Entreprenad AB har tagit fram med syftet att åstadkomma en så praktisk och flexibel tjänst som möjligt. Ahlsell-flaken är kompatibla med både kranlossning, gafflar från sidan samt bakgavellift, vilket innebär att materialet kan lossas på det sätt som passar kunden och deras förutsättningar bäst. Flaken kan även stå på egna ben vilket ytterligare ökar flexibiliteten vid lastning och lossning.
– Ahlsell-flaken ger kunden stor flexibilitet vilket behövs eftersom behov och lossningsresurser hos kunden av naturliga skäl varierar. Ahlsell-flaken har funnis sedan sommaren 2023 och gensvaret har varit mycket positivt. Det känns väldigt stimulerade att kunna erbjuda detta till våra kunder, säger Jon.

Trivs på jobbet
I Ahlsell Sverige finns 130 butiker och säljkontor knutna till centrallagret. Bolaget sysselsätter cirka 4 000 anställda och omsätter omkring 20 miljarder. Ahlsell är mer eller mindre unikt i Sverige när det kommer till bredden i det man erbjuder marknaden. Bolagets koncept kring innovativa och hållbara produkter, i kombination med logistik i världsklass, värdesätts av en vid kundkrets som sträcker sig över åtskilliga branscher. Ahlsell ligger även långt fram beträffande digitala lösningar, vilket underlättar i fråga om produktinköp, lagerhållning, prissättning och tillgänglighet.
Jon Svensson ser positivt på framtiden, han berättar att de har flera spännande projekt på gång och att de hela tiden jobbar med att utveckla sitt koncept.
Jon lyfter gärna fram sina medarbetare som han anser är bolagets viktigaste resurs. Han trivs dessutom själv ypperligt med sin yrkesroll.
– Det är väldigt givande att få möjligheten att bygga upp någonting från start, att få vara med och bygga ett team där alla individer är viktiga. Det känns förstås också extra roligt när vi får så stort positivt gensvar från kunderna och när de berättar att den hjälp och de tjänster vi erbjuder verkligen gör skillnad i deras vardag.

Intervju: Gabriella Wallenberg
Text: Örjan Persson