Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Affärsutvecklare Lotta Wibeck: ”Byggbranschen måste våga tänka annorlunda och göra förändringar för att bli mer effektiv och smart”

Varför går digitaliseringen inom byggbranschen så långsamt och hur kan digitaliserade lösningar skapa smartare byggarbetsplatser? Lotta Wibeck, affärsutvecklare och projektledare, menar att gamla sätt att tänka är det största hindret för byggbranschens digitalisering och modernisering av affärsprocesser.
– Det handlar om att se det långsiktiga värdet av investeringar och innovativa lösningar, säger Lotta Wibeck.

Med sina 22 år i byggbranschen har Lotta varit med sen faxens och ordbehandlarens tid. Hon har lett stora förändringsprojekt genom transformationen från pappersarbete, excelfiler och databaser. I avsnitt nr 7 av Affärsarkitektens dilemma gästar hon iCores Vlogg.
– För att leda förändringsprojekt måste man städa först. I branscher som inte har det digitala som sin huvudinkomst kan det lätt bli tokigheter. Det blir mycket klickande och bläddrande eftersom ingen har pratat med slutanvändarna, det vill säga alla de som arbetar där ute på byggena, säger Lotta Wibeck.

Mycket ska samverka
Det är fortfarande många hantverk i byggbranschen och flera olika discipliner ska samverka men också människor av skilda nationaliteter. Varje dag inträffar olika saker som kan förändra tidplaner och skapa en dominoeffekt, till exempel leveransförsening.
– Företag borde på ett enklare sätt kunna korrigera samt få resurser och människor att ställa om snabbare när en unik händelse inträffar, exempelvis en försenad leverans. AI skulle kunna bidra här och skapa en ny plan för dagen, säger Lotta Wibeck.

AI kan vara lösningen
Kommunikation i realtid är A och O. Många ska prata med varandra och det är lätt att det blir fel. Men AI kräver data och det är ofta dålig uppkoppling på ett bygge, ett strukturellt problem som borde gå att bygga bort.
– Tänk om AI kunde ge olika förslag på lösningar som man kan välja mellan och sen korrigeras allt automatiskt och rätt personer får rätt information om allt blir datadrivet. Byggkillar och byggtjejer är problemlösare men de måste kunna lita på datan, säger Lotta Wibeck.

Källa: iCore