Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

ABB:s smarta robotlösningar stöttar Volvo Cars hållbarhetsmål

ABB ska tillhandahålla fler än 1 300 robotar, inklusive funktionspaket, till Volvo Cars för nästa generations elbilar. ABB:s nya sortiment av energieffektiva stora robotar och OmniCore-styrenheter kommer hjälpa Volvo Cars att göra energibesparingar på upp till 20 procent och uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål. Driftsättning påbörjas 2024 vid Volvo Cars produktionsanläggningar i Torslanda och Daqing (Kina).

ABB tillkännagav tidigare i år en förstärkning av det långvariga partnerskapet med Volvo Cars för att tillhandahålla fler än 1 300 robotar och funktionspaket för att bygga nästa generations elbilar. Detta stöttar den svenska biltillverkaren att uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål.
– Bilindustrins historiska omställning, som drivs av en ökande efterfrågan på elfordon och en strävan efter att bedriva en mer hållbar verksamhet, skapar nya möjligheter men också utmaningar för globala tillverkare, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics.
– Den senaste satsningen från vår partner Volvo Cars är ett tecken på vårt gemensamma fokus på att nå en mer hållbar produktion. Genom vårt nya energieffektiva sortiment av stora robotar och OmniCore-styrenheter kommer vi hjälpa dem att göra energibesparingar på upp till 20 procent på anläggningar runt om i världen.

Kompletta funktionspaket
Avtalet innefattar funktionspaket för olika produktionsuppgifter, från punktsvetsning, nitning och dispensering till friktionsborrning och svetsinspektioner med ultraljud. Varje paket består av en bruksfärdig, kundtestad kombination av hårdvara, mjukvara och tjänster som ska implementeras vid Volvo Cars anläggningar i Torslanda i Göteborg och Daqing i Kina. Tillsammans med hårdvaru- och funktionspaketen bidrar ABB Robotics senaste sortiment av OmniCoreTM robotstyrenheter till energibesparingar på anläggningarna på upp till 20 procent, tack vare den högeffektiva kraftelektroniken och användningen av regenerativ bromsning i roboten.
Under driftsättningen kommer ABB säkerställa att produktionen kan fortgå utan störningar med hjälp av sin planerings- och mjukvaruplattformen RobotStudio® för visualisering och optimering innan robotarna installeras. Genom att utveckla och validera de automationssystem som krävs i den virtuella miljön kommer Volvo Cars och ABB Robotics att ta fram lösningar som kan byggas en gång men driftsättas många gånger.

Lång tradition
Volvo Cars och ABB delar en lång tradition av gemensam utveckling för att effektivisera bilproduktionen och att fortlöpande förbättra kapaciteten hos industrirobotar inom området. Det senaste projektet innebär att båda företagen fortsätter att arbeta tillsammans de närmaste åren och de första driftsättningarna planeras göras i början av 2024. Det är den senaste i en serie med lösningar från ABB framtagna för att hjälpa den globala bilindustrin att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål och omställningen till produktion av elbilar.

Källa: ABB