Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

35 års erfarenhet av gasdetekteringsutrustning

GasDetect och AquaSense är två parallella företag som arbetar med sensorer som kombineras för att erbjuda kundanpassade lösningar för kunder som vistas i miljöer där farliga gaser kan finnas. Företagen erbjuder dessutom serviceavtal som innebär att man kalibrerar och kontrollerar detektorernas funktion, så att kunderna alltid kan känna sig och trygga och säkra.

Søren Møller är starkströmsingenjör och instrumenttekniker i grunden. För 14 år sedan grundade han GasDetect. Företaget sysslar med att ta fram gasdetekteringsutrustning. Företaget AquaSense är ett parallellt företag. De två företagen samarbetar ofta för att utrusta detektorer med olika sorters sensorer, baserat på kundernas behov. Modern gasdetekteringsutrustning är mycket mångsidig och anpassningsbar.
– Utrustningen både indikerar och varnar för giftiga gaser samtidigt som den sänder informationen om skadliga gaser till företagets ledning, berättar Søren.

Behovsanalys
Inom försäljning brukar man börja med en behovsanalys för att skapa en uppfattning om vad kunden ifråga behöver, vilket leder till att man, som säljare, kan presentera lösningar i form av produkter och lösningar. På GasDetect gör man liknande analyser. Den stora skillnaden är att lösningarna man skapar ska varna för gaser som kan vara väldigt farliga, exempelvis för att de är giftiga att andas in eller få på huden. Andra gaser är explosiva. Det finns en mängd olika farliga gaser som är både osynliga och luktlösa. Den behovsanalys som GasDetect genomför är därför oerhört viktig.
– Vi lyssnar mycket noga på kundens behov och upprättar ett frågeschema med användningsområden. Därefter bygger vi samman sensorerna, så att dessa passar kundens behov. Våra sensorer räddar liv och skapar trygghet. Därför är det viktigt att få alla parametrarna på plats, förklarar Søren.

Under alla sina år i branschen har GasDetect skaffat sig unik kompetens. Man är AGA-certifierade vid DBI. Den absolut största kundgruppen består av VA-tekniker, som arbetar vid avlopps- och spillvattensanläggningar. Man har även kunder som arbetar i exempelvis laboratoriemiljöer, batteriladdningsstationer, biogasanläggningar och parkeringskällare.

Service och råd
Många av kunderna uppskattar att de kan teckna serviceavtal med GasDetect.
– Detta avtal innebär att vi, med jämna mellanrum, kalibrerar och kontrollerar detektorerna, så att kunderna får bekräftat att de kan lita på utrustningen, säger Søren.

GasDetect har även utvecklat en egen rådgivningsenhet, som träffar kunder i ett tidigt skede och ger råd kring vilken sorts utrustning de kan tänkas behöva.
– Vi besöker gärna kunderna på plats eller så kan de komma och besöka oss här i Vejle, avslutar Søren.

Text: Andreas Ziegler