Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

2017 – ett nytt rekordår i pantning

Vi fortsätter att bli ännu bättre på att panta i Sverige. I snitt pantade vi under förra året 183 förpackningar per person, omkring 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor sammanlagt. Under de senaste 10 åren har vi pantat ofattbara 17 miljarder förpackningar. En färsk SIFO-undersökning visar också att svenska folket är nöjda med pantsystemet.

Hela 85 procent av alla burkar och PET-flaskor som säljs i Sverige pantas idag.
– Att svenska folket är så bra på att panta sina burkar och flaskor innebär att nästan 17 000 ton aluminium och drygt 20 000 ton PET-material har återvunnits och kan bli till nya burkar och flaskor, om och om igen, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera vid Returpack.
I Värmland pantas det mest
Även i år ligger Värmland i topp bland Sveriges län, här pantas det i snitt 324 burkar och PET-flaskor per person. Bland kommunerna behåller Strömstad också sin förstaplats med 3 792 förpackningar per person, en siffra som förklaras av den stora andelen gränshandel från Norge. Eda kommun står för den största ökningen bland kommunerna jämfört med 2016, från 2 219 till 2 540 förpackningar per person.
Nöjda med systemet
De regelbundna SIFO-undersökningar som Pantamera genomför visar att vi i Sverige blir allt mer positivt inställda till pantning och det svenska pantsystemet. Det bekräftas också av den höga pantningsgraden.
Fler än tidigare tycker att pantautomaterna fungerar bra och att det är rent och fräscht runt automaten. En viktig del av arbetet för Pantamera och alla butiker som har pantautomater är också att se till att det är enkelt, lättillgängligt och trevligt att panta. Vid sidan av pantpengen är miljöaspekten den främsta anledningen till att vi pantar idag.
– Under de senaste åren har vi tillsammans med dagligvaruhandeln bytt ut gamla pantmaskiner runtom i landet, ett arbete som vi precis slutfört. Vi arbetar ständigt för att göra det enklare och smidigare för konsumenterna att panta mera, säger Katarina Lundell.
Pantlösningar för alla tillfällen
I Sverige är vi väldigt bra på att panta, speciellt de burkar och flaskor vi konsumerat i hemmet. Som ett komplement till alla pantautomaterna som finns i livsmedelsbutiker, utvecklar Pantamera pantsystemet ytterligare med tillgängliga och moderna lösningar för att underlätta pantning i alla situationer. Allt från pantrör i anslutning till papperskorgar i stads- och parkmiljö till storpantarlösningen Pantamera Express på återvinningscentraler.
Fakta
– Antalet pantade burkar och flaskor per person under 2017: 183 (2016: 177)
– Totala antalet pantade burkar och flaskor under 2017: 1 856 328 599(med saft) 1 847 237 186 (utan saft). Saftprodukter har frivilligt kunnat anslutas till pantsystemet sedan 2015.
– Under de senaste 10 åren har vi pantat och materialåtervunnit 17 miljarder förpackningar och på så sätt sparat energi motsvarande 3,3 miljarder kWh.
Källa: Returpack/Pantamera