Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

132 000 arbetstimmar – Så mycket kostar kvittoredovisning svenska storföretag årligen

Enligt siffror från Easypark uppger fler än två av tio anställda att det tar dem från två timmar upp till flera arbetsdagar att utläggsrapportera varje månad. För ett enskilt stort företag innebär det att det läggs ner 33 arbetsveckor per år på kvittoredovisning. Hela 52 procent av utläggsrapporteringen är trafik- och parkeringsrelaterad.

Enligt en undersökning genomförd av Kantar, på uppdrag av det svenska parkingtech-bolaget Easypark redovisar sju av tio anställda utlägg under arbetstid. För ett enskilt stort företag tar uppgiften minst 33 arbetsveckor per år. 22 procent svarar nämligen att de lägger minst två timmar i månaden på sin kvittohantering. Närmare hälften uppger att de lägger upp till två timmar per månad, och drygt var tionde svensk lägger mellan en halv och flera arbetsdagar på utläggsrapportering. Över hälften av utläggen uppges vara trafik- och parkeringsrelaterade. För de drygt 1 200 stora företagen i Sverige tillbringas det sammanlagt minst 132 000 arbetstimmar, eller motsvarande 70 års heltidsarbete per år, på utläggsrapportering.
– Det tycks vara en stor kostnad för svenska företag att rapportera anställdas utlägg och resultatet i undersökningen ger oss förståelse för den här utmaningen. Som partner till många stora bolag ser vi på Easypark över hur vi genom vårt erbjudande kan förenkla redovisningen kopplad till parkering, som tycks vara en så stor del av utläggen, och därmed kan vi vara med och hjälpa till att minska kostnaderna för svenska bolag, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.
Utöver att utläggsredovisningen tar värdefull tid uppger också var fjärde anställd att de blir frustrerade av uppgiften. Nästan lika många svarar att det bidrar till trötthet eller utmattning. Samtidigt svarar drygt var femte att redovisningen är kopplad till glädje eller tillfredställelse.

Om undersökningen
Data är insamlad av Kantar på uppdrag av Easypark Group. Insamlingen av data är gjord genom 1000 webbintervjuer i målgruppen 18 till 64 år i Sverige som har ett arbete och innehar körkort. Undersökningen genomfördes under perioden juli–augusti 2022.

Källa: Easypark