Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Serneke planerar Malmös smartaste boende i Hyllie

Malmö stad har beslutat om en markreservation åt Serneke i stadsdelen Hyllie. Sernekes planerade bostäder, som görs i samarbete med E.ON blir nästa generations energihus – ett smart hus som genererar mer energi än det förbrukar.

Serneke tilldelas en byggrätt som omfattar 6 500 kvadratmeter BTA i planområdet Solkvarteren. Byggrätten avser bostäder i flerbostadshus med upplåtelseformen bostadsrätt.
– Vi vill alltid skapa boenden som är långsiktigt hållbara såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. I Solkvarteret ska vi skapa Malmös absolut smartaste boende kopplat till den senaste teknik som finns att tillgå, säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling.

Fler smarta lösningar
Det smarta energiboendet i Solkvarteret skapas tillsammans med energibolaget E.ON och deras senaste forskning och erfarenheter från bland annat Energihuset i Västra Hamnen.
– Genom minimerad energiförbrukning och lokalt producerad energi från solceller, ska vi skapa Malmös mest klimatsmarta boende. Vi planerar dessutom för en rad andra spännande energilösningar, som till exempel att låta hissarna generera el vid användning, att använda elbilar för att lagra energi och att koppla upp hela fastigheten för att styra, mäta och optimera el och värme. Alla tekniska lösningar ska utgå från de boendes behov och underlätta en hållbar livsstil, säger Peter Jonsson, chef för Hållbar Stadsutveckling på E.ON.
Den i Tekniska nämnden beslutade markreservationen är första steget mot en markanvisning.
En beräknad byggstart kan bli 2019 vilket innebär att byggnaderna preliminärt kan stå färdiga med början 2021.

Källa: serneke.se