Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Uppdaterad tidplan för Karlatornet

Illustration av Karlatornet.

Projekt Karlastaden med Nordens högsta hus Karlatornet fortsätter med fullt fokus framåt. Efter genomlysning och omstrukturering av hela projektet uppdateras tidplanen. Inflyttningen i Nordens högsta hus börjar under andra halvåret 2022.

Sedan årsskiftet har hela projekt Karlastaden, inklusive Karlatornet, genomgått en genomlysning och omstrukturering, bland annat för att optimera ytor och användning. Under våren har Serneke genom ett exklusivitetsavtal inlett en förhandling med en ny partner i projektet för en komplett finansiering av Karlatornet. Dessa processer får till följd att den ursprungliga tidplanen uppdateras och inflyttningen i Karlatornet inleds andra halvåret 2022. Enligt en första tidplan skulle inflyttningen starta under senare delen av 2021.
– Karlatornet är ett omfattande projekt som saknar motstycke i landet. Vi tror starkt på projektet och är väldigt beslutsamma att genomföra det med de höga ambitioner på kvalitet som våra kunder, Göteborgs Stad och vi själva förväntar oss. När vår genomlysning av projektet nu visar att vi behöver något mer tid än våra första bedömningar, bör man se det i perspektivet att Karlatornet kommer att vara ett unikt inslag i Göteborg väldigt lång tid framöver, säger Ola Serneke, VD för Serneke Group.
Grundarbetet färdigt
Den förhandling som just nu pågår med en internationell aktör i syfte att få in en partner i projektet förväntas bli klar under tredje kvartalet. Grundläggningsarbetena färdigställdes i början av sommaren i samband med gjutningen av bottenplattan till tornet och nu fortsätter Serneke med byggnadsarbetena ovan mark.
Intresset för att bo i Karlatornet har sedan projektet startades varit mycket stort och drygt 80 procent av de 594 lägenheterna är sålda. Köparna av lägenheterna i Karlatornet har informerats om den uppdaterade tidplanen.
– De 485 kunder som redan köpt lägenhet är tillsammans med oss på Serneke del av ett projekt som kommer förändra Göteborgs stadsbild och synen på vår stad för all framtid. Boendet vi kommer leverera till dem blir helt unikt och kan inte jämföras med något annat. Jag har därför goda förhoppningar att de förstår utmaningarna som kommer med ett sådant här projekt och att de även kan acceptera att inflyttningen flyttas fram något, säger Ola Serneke.
Källa: Serneke

2 thoughts on “Uppdaterad tidplan för Karlatornet

  1. Förslag!!!! På grund av avstängningen av arbetet för projektet ”Flera familjer”, på grund av händelserna 2019 och konsekvenserna av Quid 19! Nu, 2020.08, har du ångrat och fått problem och svart liv har förändrats! Arbetet och investeringarna har ändrat sin historiska kurs! Kan återbetalningen av deras förbetalda kapital, som har hjälpt dem moraliskt och socialt, återbetalas? De kan få hjälp på grund av sitt mentala tillstånd idag! Vad sägs om Kan föreslås! Om andra medborgare önskar, gå vidare och återbetala ditt kapital och nya människor kommer att ta din plats, och kontraktet kommer att skrivas i namnet på en annan person som är intresserad. Till exempel: ”återbetalningsbart kapital” för en familj: 150 000 SEK eller 300 000 SEK med ett nytt incitament. Förvandla kontraktet till en ny person! Hälsningar från Paolo PARTHIAN. Förslag! 0704565204

  2. Bra som projekt mycket bra nice! Men lämna nya, kommer istället de som ångra sig! M v h Paolo Parthian

Comments are closed.