Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nordens första storskaliga förädlingsanläggning för avlagda textilier öppnas i Pemar 2021

Hög med kläder som kommer återvinnas i Pemar.

Nordens första anläggning som i stor skala hanterar avlagda textilier för materialåtervinning till industrin står färdig i Pemar 2021. Rester Oy, som bygger anläggningen, förädlar företagens avlagda textilier i Pemar och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) kommer att hyra in sig i samma fastighet och behandla avlagda textilier från hushåll på sin processlinje. Den blivande anläggningen kan årligen hantera 12 000 ton avlagda textilier, vilket utgör ca 10 procent av mängden textilavfall i Finland.

Avlagda textilier är ett ohållbart problem för textilindustrin. I produktionen används i ökande grad naturresurser och i slutändan av livscykeln går materialen till spillo. Enbart i Finland uppkommer årligen över 100 miljoner kilo textilavfall. Återanvändning av material kan minska textilindustrins koldioxidavtryck och avsevärt minska användningen av naturresurser.
Rester Oy och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab kommer att leda textilbranschen mot cirkulär ekonomi och inleder förädling av textilavfall till råmaterial för industrin. Nordens första förädlingsanläggning, som i stor skala behandlar avlagda textilier så att industrin kan materialåtervinna dem, står färdig i Pemar år 2021. Rester, som bygger den ca 3 000 kvadratmeter stora förädlingsanläggningen, förädlar företagens avlagda textilier samt industrins spillmaterial. Sydvästra Finlands Avfallsservice hyr in sig i anläggningen och kommer på sin egen linje att hantera avlagda textilier från hushåll.
– Förädlingsanläggningen inleder den nya cirkulärekonomiska eran inom textilbranschen i Finland. Vi agerar som föregångare i branschen i Skandinavien och startar en systemändring. Textilindustrins övergång från den linjära modellen till cirkulär ekonomi är nödvändig eftersom det inte går att upprätthålla textilindustrins nuvarande struktur med jungfruliga material. Och varför skulle man ens göra det när det finns så mycket återvinningsbart material att använda, säger Outi Luukko ordförande i Rester Oy:s styrelse.
Touchpoint, som är en leverantör av arbetskläder, är huvudägare i Rester Oy. Ur Touchpoints synvinkel är anläggningen för cirkulär ekonomi förutom resurssmart även nödvändig med tanke på livscykeln för en ansvarsfull kollektion av arbetskläder.
– Att finna en lokal lösning på ett globalt problem är ett enormt steg i rätt riktning och det lyfter hela Finlands profil som föregångare inom den cirkulära ekonomin, fortsätter Luukko.
Anläggningen som byggs ska årligen hantera 12 000 ton avlagda textilier, vilket är ca 10 procent av mängden textilavfall i Finland. Slutprodukten från båda linjerna är returfiber av vilken det går att producera till exempel garn och tyg, isoleringsmaterial för byggnads- och fartygsindustrin, akustikskivor, kompositmaterial, non-woven- och filtreringsmaterial samt andra tekniska textilier såsom geotextilier för olika användningsobjekt inom industrin.

Med Sydvästra Finlands Avfallsservices pilotlinje förbereds en fullskalig förädlingsanläggning
På sin egen pilotlinje i Pemar hanterar Sydvästra Finlands Avfallsservice avlagda textilier från hushåll. Konsumenternas avlagda textilier är dock en heterogen blandning av olika material, vilket gör dem till ett utmanande råmaterial när det gäller fortsatt förädling. Före hanteringen sorteras de avlagda textilierna enligt material i olika fiberklasser med hjälp av en optisk igenkänningsteknologi som LSJH varit med och utvecklat. På detta sätt säkerställer man kvaliteten på råmaterialet och de fiberprodukter som tillverkas av det.
– Sydvästra Finlands Avfallsservice förbereder utifrån erfarenheterna insamlade från pilotlinjen en fullskalig förädlingsanläggning i Åboregionen, där man redan år 2023 ska hantera avlagda textilier från hushåll i hela Finland. I projektet deltar alla Finlands kommunalt ägda avfallsverk, berättar Sydvästra Finlands Avfallsservices verkställande direktör Jukka Heikkilä.

Ambitiösa målsättningar för företag inom cirkulär ekonomi i Pemar
Initiativet som Rester tagit strävar till att bygga ett cirkulärekonomiskt kluster i Pemar där förädling av fibrer från avlagda textilier förenas med återanvändning. Paimion Kehitys Oy, som ägs av Pemar stad och företagarföreningen, stöder utvecklingen av företag inom cirkulär ekonomi i Pemar.
– Vi vill kliva ur stadens traditionella roll och skapa ett märkbart mervärde för dem som deltar. Därför är vi med och utvecklar en ny och modern servicemodell som baserar sig på ekosystemtänkande. Pilotprojektet är textilklustret som nu utformas och som under kommande år kommer att åtföljas av kluster som koncentrerar sig på plast, byggande och energi. Målet med vår tjänst är att understöda och hjälpa till med att utveckla en ny lönsam affärsverksamhet. Det gör vi genom att sammanföra företag inom den cirkulära ekonomin och deras potentiella kunder som tillsammans kan skapa nya innovationer, konstaterar Mika Ingi, verkställande direktör i Paimion Kehitys Oy.

Källa: Rester Oy

One thought on “Nordens första storskaliga förädlingsanläggning för avlagda textilier öppnas i Pemar 2021

  1. Intressant. Har ni möjligen hört talas om SIPtex projektet? En storskalig anläggning för optisk igenkänning av textilfibrer som invigdes för en månad sedan i Malmö? Ett forskningsprojekt lett av IVL med ett stort antal medverkande parter, alla med intresse av att innovation kring såväl sortering som återvinning av textilier utvecklas så snabbt som möjligt med tanke på den negativa inverkan textilproduktion har på miljön världen över. Låt oss lägga oss vinn om att istället för att ”vara först och störst” samverka för att driva denna utveckling framåt i den takt som är ytterst nödvändig.

Comments are closed.