Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

I höst öppnar Dalslands nya köpcentrum

Konceptbild av Melleruds Handel.
I Västerråda i Mellerud byggs det för fullt. Ortens nya köpcentrum ska stå klart till hösten 2019. I Melleruds Handel kommer uppemot 20 butiker att samlas under ett tak, vilket blir ett lyft för såväl handeln som näringslivet när ett 60-tal personer ska nyanställas.

Det är Orvelin Group och COOP Väst som tillsammans ligger bakom satsningen på Dalslands nya köpcentrum, Melleruds Handel. De två bolagen äger 50 procent var och redan 2006 började Orvelin Group köpa upp marken på Västerråda Handelsområde. Det skulle dröja till våren 2018 innan man tillsammans med COOP Väst bestämde sig för att sätta spaden i marken.
– Hela köpcentret kommer att omfatta sammanlagt cirka 12 000 kvadratmeter och vi hoppas att allt är klart under senhösten 2019, säger Ingmar Johansson som ansvarar för uthyrningen av lokalerna.

Främjar näringsliv och sysselsättning
Det är Skanska som bygger Melleruds Handel tillsammans med ett flertal lokala entreprenörer och leverantörer. Utöver själva handelsplatsen bygger man också en övergång för gångtrafik över E 45:an.
Själva köpcentret blir en galleria där 15-20 butiker samlas under ett tak. Det blir en bra mix av butiker och service i form av bland annat Coop, Dollarstore, restaurang, frisör, snabbmatsställe med mera, och Ingmar Johansson spår att hela satsningen blir ett rejält lyft för hela regionen.
– Det blir förstås fråga om ett stort antal nyanställningar när centret öppnar. Vi räknar med ett 60-tal nya arbetstillfällen utöver de som allt kringjobb genererar. Det blir ett lyft för inte minst de unga i Mellerud eftersom det finns anledning att tro att många väljer att satsa på yngre personal, resonerar Ingmar och konstaterar att ungdomsarbetslösheten i Mellerud, som för närvarande uppgår till cirka tio procent, mycket väl kan sjunka tack vare bygget av Melleruds Handel.

Villor och sjöbodar
Orvelin Group och COOP Väst blir två stabila ägare vilket ger en trygghet för framtiden.
Orvelin Group har dock fler färger i sin palett. 2005 köpte bolaget Sunnanå Hamn där man byggde ett stort antal sjöbodar, vilka i dagsläget uppgår till 127 stycken, varav 48 är flytande sjöbodar. Under hösten har man dessutom uppfört sex en och en halvplansvillor på 135 kvadratmeter styck med vacker utsikt över Vänern. I området finns totalt ett 80-tal tomter att bebygga och det är efterfrågan som avgör byggtakten. Orvelin Group erbjuder även både sjöbodar och tomter för omgående försäljning.

Research: Håkan Larsén
Text: Örjan Persson

One thought on “I höst öppnar Dalslands nya köpcentrum

Comments are closed.