Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En central knutpunkt för hela Sydsverige

Medarbetare på Jönköping Airport framför ett flygplan.
I en expansiv region som Jönköping med omnejd spelar den lokala flygplatsen en allt större roll. Jönköping Airport är med sitt centrala läge mitt i södra Sverige extremt tillgänglig och bedriver såväl reguljärflyg som charter- och fraktflyg. Genom ett aktivt samarbete med flygbolag, researrangörer och partners upplever Jönköping Airport en mycket positiv utveckling på både passagerar- och flygfraktsidan.

Flygplatsen i Jönköping öppnades 1961. 30 år senare invigdes dagens befintliga terminalbyggnad och sedan 2010 är flygplatsen, som idag heter Jönköping Airport, ett av kommunen helägt bolag med uppdraget att driva och utveckla flygplatsen. Jönköping Airport är en del av SRF, Sveriges Regionala Flygplatser, och verksamheten sysselsätter ett 50-tal personer under ledning av VD Rony Forsberg. Han berättar att man jobbar inom tre huvudsakliga verksamhetsområden: reguljärtrafik, chartertrafik och fraktflyg.
– Verksamheten är tämligen jämnt fördelad mellan dessa områden, vilket är bra. Vi jobbar mycket med tillgänglighet, flygplatsen är öppen för trafik stora delar av dygnet, och tack vare vårt centrala läge i Sydsverige, och bara någon mil från Jönköping, representerar vi en närhet till det mesta, säger Rony Forsberg.

En mötesplats
Jönköping Airport AB är en flexibel flygplats. Här jobbar man aktivt tillsammans med flygbolag, researrangörer och partners i syfte att utveckla verksamhet och trafik på både passagerar- och flygfraktsidan.
– Vi arbetar utefter olika fokusområden: hållbarhet och miljö, en ekonomi i balans, ett komplett serviceutbud samt en stående ambition om att vara en flygplats för hela regionen. Med resenärer från hela Jönköpings län, Västergötland och Östergötland täcker vi ett upptagningsområde med cirka en miljon människor, påpekar Rony Forsberg.
Han menar att flygplatsen i allt större utsträckning blir en mötesplats for olika former av aktiviteter. Här finns goda konferensmöjligheter, man bedriver flygledarutbildningar och står för ett helhetskoncept kring service på flygplan och helikoptrar.

Tydliga utvecklingsplaner
2018 genomfördes sammanlagt 11 500 starter och landningar på Jönköping Airport. Men en 2,2 kilometer lång landningsbana, en 5 700 kvadratmeter stor terminalbyggnad och en fraktterminal på tusen kvadratmeter representerar flygplatsen hög kapacitet i många avseenden. Ambitionen är att öka flygtrafiken och annan affärsverksamhet, och enligt Rony har kommunen tydliga ambitioner att fortsätta utveckla Jönköping Airport.
– Redan idag har vi dagliga reguljära flygningar till och från Stockholm, liksom
chartertrafik med TUI, VING, Turkietresor och Nazar till de populäraste semesterresmålen. Vi förhandlar med olika flygbolag kring linjer till Frankfurt och Köpenhamn, men även kring destinationer som London, Wien och Budapest. Samtidigt vill vi öka fraktkapaciteten och kunna ta emot större flygplan. Vi bygger också en helt ny bränsledepå för hantering av biobränsle, vilken vi hoppas kunna driftsätta i december. Ytterligare en satsning är att bygga vändzoner i varje ände av landningsbanan för större plan, berättar Rony Forsberg.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson

One thought on “En central knutpunkt för hela Sydsverige

  1. Fint mede förhandlingar kring nya mål efter BMI´s konkurs. Det behövs absolut. Kan ni inte ta Zuerich som mål också. Då flyger jag minst 1 gång per månad

Comments are closed.