Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Xylem vill lösa världens vattenproblem

Tre medarbetare på Xylem.
Klimatförändringar, urbanisering och krav på energieffektivisering står alltmer i globalt fokus. Här står Xylem för ett ledande koncept kring smarta och innovativa tekniklösningar som i slutändan syftar till att minska vattenförbrukningen och ge fler människor i världen tillgång till rent vatten. Xylem levererar helt enkelt innovativa lösningar genom hela vattnets livscykel.

Xylem Water Solutions Manufacturing AB är en ledande aktör inom vattenteknik med representation i cirka 150 länder världen över. Bolagets största produktionsanläggning ligger i Emmaboda där grunden till dagens verksamhet lades redan 1901, då den etablerades med tillverkning av verktyg och utrustning för den småländska glasindustrin. Redan 1929 började man tillverka pumpar och företaget var först i världen med att tillverka så kallade dränkbara pumpar redan 1947. Det föll sig med andra ord naturligt när bolaget så småningom blev en del av den internationella Xylem-koncernen med fokus på framtagning av innovativa och smarta tekniklösningar som uppfyller världens behov inom vatten, avloppsvatten och energi. Thomas Haage är VD och platschef i Xylem i Emmaboda.
– Vår övergripande affärsidé är att lösa vattenfrågan i världen genom att skapa produkter som transporterar, analyserar och renar vatten. I en värld med ständigt växande utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och krav på energieffektivisering vill vi bidra till minskad vattenförbrukning och att fler människor får tillgång till rent vatten, säger Thomas.

Hållbarhet i fokus
Xylem besitter ett stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet kring vattnets kretslopp – från insamling och distribution till återanvändning och återförande av vatten till naturen. Bolagets produkter och applikationslösningar medför inte bara lägre energiförbrukning utan främjar dessutom hållbarheten globalt.
– Hela vårt koncept bygger på begreppet hållbarhet. Det känns oerhört stimulerande att få verka i en koncern där just hållbarhetsfrågan utgör kärnan i hela affären, säger Thomas Haage.
Produkterna som tillverkas i Emmaboda lanseras företrädesvis via varumärket Flygt. Det handlar bland annat om professionella avloppspumpar och mixrar, det vill säga lösningar som transporterar, analyserar och återför vattnet till naturen. I Emmaboda sysselsätts cirka 1 200 personer, vilka bland annat har tillgång till ett av världens i sammanhanget effektivaste gjuterier. Här jobbar man även med avancerad bearbetning, montering och elmotortillverkning, och härutöver driver man ett distributionscenter med global täckning.
Xylem är idag ensamt om att kunna erbjuda lösningar kring hela vattenkretsloppet för bland annat kommuner, städer och industrier. Man driver också sin egen industriskola i syfte att säkerställa branschens kompetens.
– Det rör sig om en treårig gymnasieskola för ett 20-tal elever varje år i samarbete med Emmaboda kommun. Vi har ett mycket gott rykte och har haft stora framgångar i bland annat Yrkes-VM, vilket förstås är ett mycket gott betyg åt såväl skolan som våra lärare, framhåller Thomas Haage.

Tydliga framtidsvisioner
Xylem är ett företag med tydliga framtidsvisioner, vilket återspeglas i bolagets produkter och lösningar som hela tiden utvecklas.
– Vi utvecklar produkter för framtidens smarta städer, kommuner, industrier med flera, som tack vare våra lösningar kan reducera vattenförbrukningen radikalt via optimerade system och processer, säger Thomas.
Han berättar vidare att man i Emmaboda genomför stora satsningar inom 3D-teknik, samt gör omfattande investeringar inom automatisering och Industri 4.0-lösningar. Han är dock noga med att poängtera att bolagets främsta tillgång alltid kommer att vara dess personal.
– Därför fortsätter vi också att satsa på våra talangutvecklingsprogram och utbildningar i syfte att höja personalens kompetens, avslutar Thomas Haage.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson